trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
29.11.2003
Phạm Quốc Khánh
Kính gửi talawas,

Mục Thư Ðộc Giả mấy ngày qua rất sôi nổi và hào hứng nhưng tôi nghĩ là bà con tập trung quá nhiều vào Nguyễn Hưng Quốc. Người ta đã đọc NHQ và khen NHQ nhiều quá rồi đâu cần gì phải nói thêm nữa? Trên talawas vừa rồi có nhiều chuyện quan trọng và cần thiết liên quan đến tiếng Việt, nhưng tôi không hiểu sao lại có quá ít người để ý. Ví dụ bài Chuyện dịch ngọng và những lời bênh vực của Nguyễn Viết Thảo. Ông Thảo nêu lên ba vấn đề bức xúc:
  1. Tình trạng viết văn ngô ngọng của nhiều nhà văn nhà thơ
  2. Quan niệm cho tiếng Việt không có quy tắc gì cả
  3. Quan niệm đánh đồng hiện tượng viết lách lung tung với sáng tạo.

Tình trạng viết văn ngô ngọng sẽ không thể giải quyết ổn thoả nếu hai quan niệm sai lầm sau không bị phê phán triệt để. Bởi vì hai quan niệm ấy đã khuyến khích và bao che cho hiện tượng viết văn ngô ngọng. Báo chí trong nước đã bàn rất nhiều. Tuy nhiên sự tham gia của một diễn đàn quốc tế quan trọng nh talawas là một điều không thể thiếu được.