trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 325 bài
  1 - 20 / 325 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Thư toà soạn
30.4.2004
talawas
Hưởng ứng cuộc vận động viết về "Ngày 30 tháng Tư của tôi"
 
Tròn một năm nữa là kỉ niệm 30 năm chấm dứt chiến tranh Việt Nam, đánh dấu bằng ngày 30 tháng Tư, dẫn tới hoà bình, độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Ngày ấy là một ngày lịch sử. Nhưng lịch sử không chỉ gồm những con số, dữ kiện, sự kiện và nhận định trong hồ sơ, sách giáo khoa và các công trình nghiên cứu, mà còn là kí ức của mỗi cá nhân. Lịch sử không chỉ diễn ra trong thực tế khách quan, mà còn tồn tại và tái diễn trong trong ý thức chủ quan của mỗi người. Lịch sử không chỉ được viết bởi người trong cuộc, mà còn được nhìn bởi người quan sát từ bên ngoài và hậu thế.

Từ sáng kiến của nhà thơ Đỗ Kh., talawas mời quý vị và các bạn hưởng ứng cuộc vận động viết về "Ngày 30 tháng Tư của tôi", bắt đầu từ ngày 30 tháng Tư năm nay, kết thúc vào ngày 30 tháng Tư 2005. Bài tham gia hoàn toàn tự do về thể loại và độ dài, sẽ được chọn đăng trong vòng 1 năm trên trang talawas và xuất bản trong một tuyển tập vào tháng Năm 2005.

talawas