trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - / bài
  1 - / bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Ý kiến ngắn
24.3.2007
Một độc giả
thu 1648
 
Tác giả của bài “Ngô Kha - ngụ ngôn một thế hệ” mà ông Trần Trọng Hoàng Bách đưa ra trong bài “Lại xin lỗi nữa hay đã hết thuốc chữa?” là nhà báo trẻ Hoàng Nguyên Vũ (sinh năm 1980), trước đây công tác tại báo Quân đội Nhân dân, nay chuyển sang báo Công an Nhân dân. Bài viết nói trên đăng trên báo Quân đội Nhân dân, được đăng lại trên trang mạng Nhân dân Online. Đây là một phần của toàn bộ bài viết về nhà thơ liệt sĩ Ngô Kha, đã in trong tuyển tập Khúc bi tráng một thời, Nhà xuất bản Thanh niên, 2006.