trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 80 bài
  1 - 20 / 80 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Xã hộiĐồng tính luyến ái trong xã hội hiện đại
16.6.2002
Sigmund Freud
Thư gửi mẹ một người đồng tính luyến ái
Trịnh Hữu Tuệ dịch
 
Bà X thân mến,

Đọc thư bà, tôi hiểu rằng con trai bà là một người đồng tính luyến ái. Ấn tượng mạnh nhất của tôi là khi kể về cậu ta, bà không hề dùng đến từ đồng tính luyến ái. Cho phép tôi hỏi vì sao bà phải tránh nó. Đồng tính luyến ái tất nhiên không là điều lợi, nhưng cũng không khiến ta phải hổ thẹn. Nó không phải là tật hay nhục, cũng không thể coi là bệnh; nó được coi là một biến thể của chức năng tình dục, nảy sinh do một bước nhất định của quá trình phát triển tình dục bị trì hoãn. Nhiều tên tuổi vĩ đại từ xưa tới nay cũng thuộc giới đồng tính luyến ái (Plato, Michelangelo, Leonardo da Vinci, etc.). Buộc tội người đồng tính luyến ái là bất công, và cũng là tàn nhẫn. Nếu bà không tin tôi, xin bà hãy đọc sách của Havelock Ellis.

Tôi nghĩ, khi hỏi tôi có giúp được gì không, ý bà là liệu tôi có trừ bỏ được đồng tính luyến ái, thay thế nó bằng tình dục bình thường được không. Câu trả lời là, nói chung, chúng tôi không thể hứa là sẽ làm được. Trong một vài trường hợp nhất định, chúng tôi thành công trong việc phát triển cái mầm mống tình dục khác giới bị cằn cỗi quá sớm trong những người đồng tính luyến ái, nhưng trong đa số trường hợp thì việc này không thể làm được nữa. Điều này tuỳ thuộc vào tuổi và tư chất của từng cá nhân. Ta không thể tiên đoán kết quả điều trị được.

Phân tâm học có thể giúp con trai bà trong một chiều hướng khác. Nếu cậu ta buồn bực, thần kinh bất ổn, bị mâu thuẫn giằng xé, bị kiềm chế trong đời sống xã hội, phân tâm học có thể mang lại sự điều hoà, tâm trạng thanh thản, công suất làm việc tối đa, không cần biết cậu ta có thay đổi xu hướng tình dục hay không. Nếu bà quyết định cho tôi điều trị cậu ấy (tôi không nghĩ vậy!!), cậu ấy sẽ phải đến Vienna. Tôi không có ý định rời khỏi đây. Dù sao, bà cũng đừng quên cho tôi một câu trả lời.

Chúc bà mọi sự tốt lành,

Freud

PS. Nét chữ viết tay của bà không gây khó khăn gì cho tôi. Hy vọng nét chữ và tiếng Anh của tôi sẽ không gây khó khăn hơn cho bà.

........................................................................................................................

Sigmund Freud
Letter to a Mother of a Homosexual


Dear Mrs. X

I gather from your letter that your son is a homosexual. I am most impressed by the fact that you do not mention this term yourself in your information about him. May I question you, why do you avoid it? Homosexuality is assuredly no advantage, but it is nothing to be ashamed of, no vice, no degradation, it cannot be classified as an illness; we consider it to be a variation of the sexual function produced by certain arrest of sexual development. Many highly respectable individuals of ancient and modern times have been homosexuals, several of the greatest among them (Plato, Michelangelo, Leonardo da Vinci, etc.). It is a great injustice to persecute homosexuality as a crime, and cruelty too. If you do not believe me, read the books of Havelock Ellis.

By asking me if I a help, you mean, I suppose, if I can abolish homosexuality and make normal heterosexuality take its place. The answer is, in a general way, we cannot promise to achieve it. In a certain number of cases we succeed in developing the blighted germs of heterosexual tendencies which are present in every homosexual, in the majority of cases it is no more possible. It is a question of the quality and the age of the individual. The result of the treatment cannot be predicted.

What analysis can do for your son runs in a different line. If he is unhappy, neurotic, torn by conflicts, inhibited in his social life, analysis may bring him harmony, peace of mind, full efficiency, whether he remains a homosexual or gets changed. If you make up your mind that he should have analysis with me (I don't expect you will!!) he has to come over to Vienna. I have no intention of leaving here. However, don't neglect to give me your answer.

Sincerely yours with kind wishes,

Freud

P.S. I did not find it difficult to read your handwriting. Hope you will not find my writing and my English a harder task.

___________________________________
Freud, Sigmund, "Letter to an American mother", American Journal of Psychiatry, 107 (1951): p. 787.