trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 208 bài
  1 - 20 / 208 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Xã hộiĐời sống hiện đại
6.11.2007
Nguyễn Đức Tùng
Vương Trí Nhàn, Nguyễn Khoa Điềm và VieTimes
 
Sau 3 ngày tồn tại, bài phỏng vấn nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn trên VieTimes ngày 02.11.2007 đã bỗng nhiên bị gỡ xuống. VieTimes không đưa ra một lời giải thích nào. Tuy nhiên độc giả vẫn có thể đọc bản gốc tại địa chỉ: http://www.viet-studies.info/VTNhan_VieTimes.htm
talawasAnh không phải là người Việt Nam
Thưa anh, tôi đúng là người Việt Nam.
Là người Việt sao mày nói xấu người Việt Nam đến thế?

Anh không phải là người yêu nước
Thưa anh, tôi là người yêu nước.
Mày yêu nước sao không ca ngợi chúng tao?

Chúng bảo tôi như thế, anh nghĩ thế nào
Anh Nguyễn Khoa Điềm?
Ối dào,
Ở tuổi 63,
Bánh xe đạp không tròn nữa
Chỉ một hòn đá vô tình cũng đủ ngã lăn chiêng.

© 2007 talawas