trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 325 bài
  1 - 20 / 325 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Thư toà soạn
1.1.2004
talawas
Donate
 
Quý vị và các bạn có thể giúp talawas duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động bằng đóng góp tài chính tự nguyện, hoàn toàn theo khả năng và nhiệt tình của mỗi người.

Cách chuyển sự đóng góp đến talawas rất đơn giản, an toàn, lệ phí không đáng kể, theo hình thức

Trong khối Cộng đồng chung châu Âu, có thể trực tiếp chuyển khoản vào trương mục của chúng tôi mà không mất lệ phí:

IBAN (International Bank Account Number): DE66 1001 0010 0002 6331 08
BIC (Bank Identifier Code = SWIFT-Code):PBNKDEFF


Quý vị và các bạn ở Việt nam không có điều kiện thực hiện các phương thức trên, xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ: ketoan@talawas.org


Dù chỉ là một đóng góp nhỏ nhất, chúng tôi mong được biết địa chỉ liên hệ của quý vị và các bạn để cảm tạ. Xin báo tin cho chúng tôi qua địa chỉ: ketoan@talawas.org


Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn!

talawas