trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 243 bài
  1 - 20 / 243 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tư tưởngLịch sử
Loạt bài: Hồ sơ Cải cách ruộng đất
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 
29.9.2005
Đặng Thai Mai
Thư gửi Trường Chinh ngày 19.6.1953
 
Tài liệu sau đây nguyên là bản đánh máy không có dấu tiếng Việt (bản chụp tài liệu gốc ở dạng PDF). Chúng tôi chân thành cảm ơn Giáo sư Nguyễn Huệ Chi đã cung cấp những chỉ dẫn quý báu để toà soạn thực hiện việc chuyển văn bản này thành bản có dấu tiếng Việt. Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn.
talawas
Nguồn: Lưu trữ Quốc gia I, Hà Nội, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ số 2479: Công văn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên huấn Trung ương, Thủ tướng Phủ và báo cáo của Khu học xá Nam Ninh về công tác học tập, sinh hoạt của cán bộ và học sinh 1953. Bản điện tử do talawas thực hiện.