trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Nghệ thuật
talaGallery
  1 - 4 / 4 bài
  1 - 4 / 4 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Nghệ thuậttalaGallery
22.12.2007
 
Tranh cáo của Bửu Chỉ
(Kỉ niệm 5 năm ngày mất của hoạ sĩ Bửu Chỉ 14.12.2002 – 14.12.2007)
 

Bọn cáo có một thứ đạo đức riêng
Lấy sự lưu manh làm thái độ sống
Sự quỷ quyệt làm thái độ ứng xử với đời
Sự đa nghi và gian ác làm lợi khí tự vệ
Và chúng đùa giỡn với lẽ sống chết
của mọi người trên hai tay

Bộ “Tranh cáo” gồm 10 bức được hoạ sĩ Bửu Chỉ vẽ bằng bút sắt, mực tàu vào khoảng năm 1990, khi Tạp chí Sông Hương đang tròng trành. Số báo có đăng bức “Cáo làm vua” bị tịch thu khi vừa ra khỏi nhà in.

Nhân kỉ niệm 5 năm ngày mất của hoạ sĩ Bửu Chỉ (08.10.1948 - 14.12.2002), talawas xin giới thiệu bộ tranh độc đáo này. Bộ tranh đề tặng Trần Thùy Mai, Hoàng Dũng và Lê Hùng Vọng.© 2007 talawas