trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 51 bài
  1 - 20 / 51 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tủ sách talawas
Loạt bài: Tranh luận về chủ nghÄ©a Marx
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89 
10.5.2005
Karl Popper
Xã hội mở và những kẻ thù của nó
Nguyễn Quang A dịch
 1   2 
 
(Nguyên bản tiếng Anh: The Open Society and its Enemies, Volume II, The High Tide of Prophecy: Hegel, Marx and the Aftermath. Princeton University Press)

Tiếp theo tập I (Bùa mê của Plato ), talawas xin trân trọng giới thiệu tập II (Hegel và Marx) tác phẩm đã trở thành kinh điển của triết gia Karl Popper qua bản dịch của Nguyễn Quang A.


Toàn văn bản dịch, bản PDF (432 trang, 4068 KB)


Nếu không có Adobe Reader™ để đọc bản PDF, xin bấm vào