trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Xã hội
  1 - 20 / 135 bài
  1 - 20 / 135 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Xã hộiĐồng tính luyến ái trong xã hội hiện đại
15.7.2002
Nguyễn Đức Tùng
Bàn Tròn Talawas về Ðồng tính luyến ái trong xã hội hiện đại
Ra Mặt - Lúng túng - 2
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
 
Nguyễn Ðức Tùng ( tungducnguyen@sprint.ca):

Anh Nguyễn Anh Cơ lúng túng là phải!
ÐTLA là một vấn đề lâu dài phức tạp và đã từng gây ra nhiều sóng gió. Ngay những hệ thống triết học và lý luận xã hội có tham vọng đi đến chỗ hoàn chỉnh, kiểu một câu trả lời cho nhiều câu hỏi, cũng chưa chuẩn bị đầy đủ để đối phó với câu hỏi này.
Vấn đề ÐTLA không những lớn vì có nhiều, và tôi tin là càng ngày càng có nhiều hơn, những người là ÐTLA xét về số luợng (population), không những vì các hoạt động của những nhóm người này ngày càng sôi nổi và công khai, mà còn vì những vấn đề triết học, luân lý, chính trị và y khoa mà nó đặt ra cho nhân loại.

Như thế, ÐTLA đặt ra - dù có thể một cách gián tiếp - câu hỏi lớn về sự chọn lựa giữa tự do cá nhân và toàn vẹn gia đình, giữa Tây và Ðông, giữa hiện đại và bảo thủ; v.v... Ðối với một số người, đó thuần túy là sự bất công. Ðối với không ít người khác, nó đặt ra - hay chí ít là ẩn chứa - những đe dọa. Có lẽ thái độ đầu tiên mà chúng ta nên chọn là thế này: sẵn sàng ý thức rằng nhân loại sẽ còn rất lâu mới có câu trả lời thống nhất, và rằng các cộng đồng, các xã hội, các quốc gia và các nền văn hóa khác nhau trong vài chục năm, thậm chí vài trăm năm (?) nữa sẽ còn có những tiếp cận rất khác nhau.
Chúng ta, dĩ nhiên, muốn biết về các suy nghĩ và thái độ khác nhau đó.

Khi rảnh hơn, và có thể viết lâu hơn, tôi xin sẽ phác họa các điểm căn bản về ÐTLA. Riêng ở đây, muốn được nói trước rằng, cá nhân tôi, tôi tin vào nguyên lý chừng mực - " up to a point "- trong thái độ nên có đối vấn đề ÐTLA. Tuy nhiên, trước khi có một thái độ mà ta tin là đúng đắn, tôi nghĩ chúng ta cần một hiểu biết căn bản về vấn đề này trên các phương diện sinh học, y khoa và xã hội trước đã.

Bàn tròn Talawas ÐTLA http://groups.yahoo.com/group/ta_round