trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
21 - 40 / 3021 bài
21 - 40 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
27.10.2008
Nguyễn Ngọc Kali


Đề tài tranh luận về Hậu hiện đại trên talawas khởi đầu từ bài viết “Một quái trạng văn hóa” của Hoàng Ngọc-Tuấn. Vì thế, bất cứ vì lý do gì, lá thư “Trả lời thắc mắc của anh Tôn Thất Quỳnh Du” về một số dữ kiện của Hoàng Ngọc-Tuấn cần phải được đăng trên trang chính của talawas. Đấy mới là đúng nguyên tắc.

Sau ngày 30/4/1975, Hà Nội biến thành trung tâm quyền lực. Theo dõi vụ này, tôi nhận thấy, vấn đề khá sâu rộng, là một số trí thức Hà Nội đã và đang sử dụng học thuật để củng cố và duy trì quyền lực của họ.


talawas: Về việc talawas không thể đăng lại ý kiến phản hồi của tác giả Hoàng Ngọc-Tuấn, chúng tôi đã nói rõ trong thông tin của talawas ngày 26.10.2008. Bài vở và ý kiến không đúng nguyên tắc của toà soạn, vì bất cứ lý do gì, đều không được chọn đăng.