trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
21 - 40 / 3021 bài
21 - 40 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
27.10.2008
Thành Nguyễn

Lại hậu hiện đại!

Ông Trịnh Lữ cho rằng thuật ngữ “Hậu hiện đại” xuất hiện lần đầu tiên vào một năm nào đó, trong một ấn phẩm nào đó, của một ông nào đó. Thế là ông Hoàng Ngọc-Tuấn viết một bài tràng giang đại hải mạt sát ông Lữ một cách thậm tệ. Ông Tuấn đã không ngại dùng những lời sỉ nhục cá nhân ông Lữ, rồi qua luôn cả ông Hoàng Ngọc Hiến. Đọc hết bài viết của ông Tuấn, tui chỉ thấy ông hài được cái "tội" duy nhất là cái niên đại mà trào lưu trên được đặt tên. Còn ngoài chuyện đó ra, chỉ nghe ông Tuấn la rầy, mắng mỏ không thương tiếc. Ông cho rằng cái đám dân trong nước, hổng có ai dám nói vì tên tuổi của Trịnh Lữ. Không dám nói có nghĩa là biết mà không dám, vì sợ một điều gì đó. Từ câu viết của ông Tuấn, tui suy ra, ở trong nước cũng có người có kiến thức hơn… cậu học sinh trung học, nhưng hễ vạch ra cái sai của người khác ở Việt Nam thì đều có tội… hình sự hay tội chính trị. Vậy, nhắc nhở ông Lữ về ngày tháng năm sanh của "em hậu hiện đại" ở tận trời Tây là cũng có tội như phê bình… Đảng Cộng sản Việt Nam? Có thế thì mới có chuyện hổng ai dám nói chớ. Nói thì nói vậy, chớ tui biết chắc ông Tuấn không suy nghĩ vô cùng ngớ ngẩn như thế. Ý của ổng là như vầy: không ai nói vì không ai biết (chứ không phải biết mà không dám). Và toàn dân Việt trong nước đều… dốt! Ít ra là dốt hơn ổng.

Trước khi dứt lời, xin nhắn thêm ông Tuấn điều này (dù dốt nát, tui cũng… dám nói như thường): Cả thế giới bây giờ đều gần như đồng tình cho rằng nhà danh họa Monet là cha đẻ của trường phái ấn tượng trong hội họa (impressionism), nhưng nếu Monet sống lại và được hỏi xem có phải ông thực sự là cha đẻ của trường phái ấn tượng hay không, và nếu như ổng chân thành, tui dám cá với ông Tuấn là ổng sẽ lắc đầu và đáp: "Hổng dám đâu!”. Vài lời góp chuyện, cho “em hậu hiện đại” thêm phần hương sắc.