trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
5.6.2008
Nguyễn Tường Thiết

Trong bài “Xung quanh cái chết của nhà văn Nhất Linh, 45 năm trước” đăng trên báo Tiền Phong Online ngày 4-6-2008 (talawas giới thiệu trên mục Spectrum ngày 4-6-2008), tác giả Khúc Hà Linh có viết như sau:

“Nhất Linh đã ra đi ở tuổi 58 để lại di chúc: Ðời tôi để lịch sử xử. Tôi không chịu để ai xử tôi cả. Sự bắt bớ và xử tội tất cả các phần tử đối lập quốc gia là một tội nặng... Tôi chống đối sự đó và tự hủy mình cũng như Hòa thượng Thích Quảng Ðức tự thiêu để cảnh cáo những người chà đạp mọi thứ tự do. 7/7/63 Nhất Linh Nguyễn Tường Tam”.

Ông Khúc Hà Linh đã bỏ sót một câu quan trọng trong tờ di chúc này, tờ di chúc mà tôi hiện giữ trong tay, viết: “Sự bắt bớ và xử tội tất cả các phần tử đối lập quốc gia là một tội nặng sẽ làm cho nước mất về tay cộng sản”.

Tôi xin được nói rõ để sự thật được trả về với sự thật.