trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
6.7.2008
Phong Uyên

Tôi thấy khó trả lời ông Nguyễn Minh Kiều quá, vì những khái niệm “mẫu hệ”, “phụ hệ” không dính gì với Platon, Aristote và nhất nguyên nhị nguyên gì cả. Chỉ cần mở bất cứ cuốn sách xã hội học, nhân loại học, khảo cổ học nào cũng sẽ thấy những khái niệm sơ đẳng này được giải thích và chứng minh rõ ràng.