trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
23.7.2008
Lê Dương

Trí-Phú-Địa-Hào

Đọc bài mới của tác giả Hà Sĩ Phu, ngay từ những dòng đầu đã có cảm hứng rất lý thú; ấy là nghe lại “tôn chỉ” vĩ đại: “Trí-phú-địa-hào – đào tận gốc, trốc tận rễ!” Về gốc rễ, nó bắt nguồn từ nguyên lý của Mác-Lê, xin không đi lạc vào ý này. Đọc lướt đến cuối thì thấy có ngay điều... “tâm đắc”: “Quay sang tìm Phú, Địa, Hào / Thấy ba bụng phệ… đã vào… Đảng ta!” Xin được triển khai:

“Hào” là “cường hào”, thứ người có quyền trong làng xã, thường theo lệnh quan nhưng cũng được phép hành xử theo những ý đồ riêng của mình. Hào ngày nay phát triển vượt tầm quốc gia và khu vực thành bộ máy quan liêu, tham nhũng.

“Địa” – Địa chủ: chủ đất, người nắm quyền phát sổ xanh, sổ đỏ, quyết định giải toả đền bù nhưng không cần giải quyết những chuyện của dân oan. Khi địa chủ kết hợp cường hào để kinh doanh hoa hậu thì “văn hóa”... liệu hồn (hãy lo cho cái “mũi” của mình!)

“Phú” – Đảng (Cộng-sản) ta (của Việt Nam) cho phép “đảng viên được làm kinh tế” (“định hướng xã hội chủ nghĩa”); cứ thế mà nghĩ và... nhìn!

“Trí” - thể hiện trong nghị quyết mới thông qua!

Mấy lời thô thiển, lạm bàn góp vui; xin thể tất cho!