trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - / bài
  1 - / bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Ý kiến ngắn
17.9.2008
Một độc giả
thu 7692
 

Đọc bài của ông Phan Trọng Bình An, thoạt tiên tôi không rõ, khi ông đả kích ông Trần Văn Tích “chống cộng mút mùa, chống cộng chí chết”, thì ông thuộc phe nào? Xem lại, tôi mới thấy ông viết mình cũng là người “không khoái gì cộng sản”. Khi điểm qua các bài viết trên talawas của ông Trần Văn Tích, mọi người đã biết một cách minh bạch vì sao ông chống cộng sản, dù ở bất cứ mức độ nào. Nhưng ông Phan Trọng Bình An không cho biết ông không khoái cộng sản vì lý do gì. Theo tôi, đó là một điều thiếu sòng phẳng khi tranh luận. Ông phải cho độc giả biết lập trường của mình để họ nhận ra được thế nào là chống (hay không khoái) cộng sản một cách đúng đắn và không “cuồng tín”?

Trên talawas, tác giả Dung Khanh đã giới thiệu những trang còn thiếu trong hồi ký của học giả Nguyễn Hiến Lê viết về cộng sản Việt Nam sau năm 75. Qua đó, độc giả được thấy ông đi từ chỗ mến mộ đến chán ngán chế độ cộng sản như thế nào. Học giả Nguyễn Hiến Lê không có nợ nần gì với cộng sản nên ông bày tỏ thái độ phê phán của người trí thức. Không ai có thể trách ông chỉ nói suông mà không có hành động gì quyết liệt hơn. Tôi nghĩ, nếu cùng phe không ưa cộng sản, ông Phan Trọng Bình An thừa biết một người dân có thân nhân thiệt mạng trong vụ Mậu Thân, một sĩ quan bị cải tạo, một trí thức bị trù dập… sẽ chống cộng theo kiểu nào.

Những bài viết và ý kiến tranh luận về ông Lữ Phương trên talawas luôn có bối cảnh miền Nam của những năm tháng chiến tranh và sau chiến tranh. Người miền Nam “quốc gia” chống cộng sản, sau khi “thua” vẫn chống đã đành. Người cộng sản của “Mặt trận Giải phóng miền Nam” sau khi thắng cũng có người quay lại chống cộng sản (miền Bắc?). Ông Lữ Phương cũng “chống cộng” đấy chứ. Ông còn ra khỏi Đảng. Những bài viết của ông sau này nhằm phê phán chủ nghĩa Mác, chứng tỏ ông có trình độ hơn hẳn những cán bộ miền Bắc, chỉ được lưu hành chui, không khác gì những tài liệu của những người chống cộng.

Là người “miền Nam cộng hòa”, tôi cũng xác định lập trường của một người dân là không ưa cộng sản với những lý do như của học giả Nguyễn Hiến Lê và cũng có thể như của ông Trần Văn Tích nữa.