trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
28.5.2005
Một độc giả

Tôi không biết ông Ðỗ Minh Tuấn là ai, tôi cũng không biết ông Trần Mạnh Hảo là ai. Ông Bùi Chí Vinh đối với tôi cũng vậy. Qua những gì đọc được trên talawas, tôi biết sự việc quanh phim Ký ức Điện Biên, kể cả vụ Đức Kôn bị đe dọa; nhưng cũng biết một thái độ phê phán của ĐMT qua chuyện “capốt”. Cũng qua những gì đọc tại đây, tôi biết TMH với Ly thân và phản Ly thân, và dường như lại đang phản của phản Ly thân. Vụ “capốt” có phải là cuộc đấu của những “con ngựa” trong một vụ “thay ngựa giữa dòng” không thì chưa ai có thể kết luận được. Lại một lần nữa “ly thân” để “đón gió” thì cũng chưa chắc chắn để mà ai đó có thể khẳng định.
 
Tuy nhiên, có một điều này có thể kết luận và khẳng định: “mượn dao giết người”, hơn nữa là một con dao thuộc hàng “độc cô cầu bại”, có thể băm nát bất cứ thứ gì - kể cả… kim cương - là Đảng (của những “con ngựa”), là một hành vi rất thiếu nhân cách.
 
Bài “Chiếc ca-pốt rách của Đảng thưa chuyện…” sẽ là bài của một con người chính trực và có dũng khí nếu không chuyện ngay ở đầu bài (và chiếm một dung lượng lớn) là những chi tiết hết sức độc đáo và hết sức có hiệu quả khi nó được dùng để hô to (cứ không phải lâm lâm) “thần chú” cho con dao này lay động từ trên cái giá mà nó vốn đang ngự trong bất động (đối với vụ capốt này). Cũng như vậy, ý kiến “Vài dòng về những cái ca-pốt” sẽ là ý kiến của một người khách quan và ngay thẳng nếu không chuyện ở cuối ý kiến - thật quá bất ngờ - con dao đó lại một lần nữa được “niệm thần chú”!
 
Quả thật quá sức thất vọng cho văn hóa của một nền văn nghệ, văn hóa mang bản chất “ngựa” cùng những con người đã “thấm nhuần” bản chất đó!