trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
9.6.2005
Trần Tâm Y

Nếu bạn Trần Luân Vi không tìm thấy giá trị gì trong cuộc tranh cãi giữa Trần Mạnh Hảo và Đỗ Mạnh Tuấn thì tôi nghĩ bạn không cần phải đọc các bài đó, nhưng nếu toà soạn talawas nghe theo lời bạn mà tốp cuộc tranh cãi này lại thì… tôi là người buồn đầu tiên, vì ở đó tôi tìm thấy hai giá trị lớn: 1) giá trị tư liệu (20 năm sau, các nhà nghiên cứu trẻ sẽ tìm thấy trong đó câu trả lời, vì sao “cái nước mình nó thế”, vì sao cái văn học nước mình nó thế!), 2) giá trị giải trí. Tôi đang rất hồi hộp, không biết bây giờ ông Đỗ Minh Tuấn sẽ giả nhời ra làm sao. Cuộc “luận anh hùng” này còn nhiều chương hồi lắm!