trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 235 bài
  1 - 20 / 235 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Ngôn ngữ
Loạt bài: Vấn đề chính tả
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21 
28.8.2002
Dũng Vũ
Ðính chính bài Trả lời anh Ðoàn Xuân Kiên
 
Kính thưa anh Ðoàn Xuân Kiên cùng bạn đọc,

nhận thấy trong bài Trả lời anh Ðoàn Xuân Kiên (về bài "Thảo luận cùng anh Vũ Dũng") có hai điểm sơ sót. Nay, xin được đính chính lại như sau:

Nguyên thủy ở phần tổng lược:
  1. "Y" và "i" đều có thể được dùng để mở/khép âm tiết (chứ không hẳn chỉ để khép như nhận định của anh Kiên). Vài trường hợp mở âm tiết của "y": "yên", "yêu", ... hoặc "i": "ỉa", "ỉu xìu", ...

Sửa lại:
  1. "Y" và "i" đều có thể được dùng để mở/khép âm tiết (chứ không hẳn chỉ để khép như nhận định của anh Kiên). Vài trường hợp mở âm tiết của "y": "yên", "yêu", "yểu" (chết yểu), ... hoặc "i": "ỉa", "ỉu" (ỉu xìu), ...

Nguyên thủy ở phần giải pháp:
  1. Theo cách ghi âm của De Rhodes, nếu một chữ chỉ chứa một nguyên âm duy nhất là /i/, thì viết "i" cho thống nhất, dù "i" không có khả năng mô tả một âm /i/ đồng nhất. V.d.: đổi "y" (hắn) thành "i", "kỹ sư" thành "kĩ sư", "ca sỹ" thành "ca sĩ", "Khánh Ly" thành "Khánh Li". Hoặc:

Viết rõ hơn:
  1. Theo cách ghi âm của De Rhodes, nếu một chữ chỉ chứa một nguyên âm duy nhất là /i/, thì viết "i" cho thống nhất, dù "i" không có khả năng mô tả một âm /i/ đồng nhất. V.d.: đổi "y" (hắn) thành "i", "kỹ sư" thành "kĩ sư", "ca sỹ" thành "ca sĩ", "Khánh Ly" thành "Khánh Li". Cách này được sử dụng trong trường hợp không có phụ âm theo sau. Hoặc:

Xin thành thực cáo lỗi.