trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
14.7.2006
Hồ Trường
Nhân đọc bài viết của Nguyễn Ðình Ðăng (NÐÐ) về vụ đạo tranh của họa sĩ Nhật Bản, tôi không khỏi có chút thắc mắc muốn hỏi ông NÐÐ về những bức tranh của ông, mà tôi có dịp xem trên trang web:
http://rarfaxp.riken.go.jp/~dang/page1.html

Tôi tin chắc sẽ có rất nhiều người nghĩ ngay đến Salvador Dali và Surrealism sau khi xem các bức tranh của NÐÐ. Tôi không thể nói NÐÐ đã bắt chước Dali như thế nào, nhưng có thể dễ dàng nhận ra bút pháp hội họa, chủ đề quán xuyến cũng như motif trong tranh NÐÐ ảnh hưởng sâu nặng từ Dali mà tôi có dịp xem qua nhiều lần ở các viện bảo tàng. Các hình ảnh thập tự giá, chiếc grand piano, con tàu, v.v… được thể hiện lại trong tranh NÐÐ, và dĩ nhiên NÐÐ cũng sử dụng rất nhiều văn hóa phương Ðông trong tranh của ông chứ không chỉ là những chủ đề của Dali.

Tôi đã đọc các bài viết hội họa của NÐÐ trên talawas mà NÐÐ đã không nhắc nhiều đến Dali. Thật là giúp ích cho một người thích tranh như tôi, nếu được giải thích tầm ảnh hưởng như thế nào từ một họa sĩ bậc thầy trên thế giới như Dali trong nền mỹ học và phong cách riêng của ông ấy.