trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
23.3.2007
Tuý Vân
Cứu cánh biện minh cho phương tiện

Muốn đánh giá đúng việc làm của một người nào đó, ta nên xem mục đích mà họ làm, hơn là cách họ làm. Việc Phan Huyền Thư giới thiệu Thanh Tâm Tuyền để làm gì chắc mọi người đã rõ. “Mượn” khác với “ăn cắp.” Trong trường hợp này, tôi không nghĩ là Phan Huyền Thư “ăn cắp,” mà là “mượn.” “Nhà phê bình văn học” Hoàng Ngọc-Tuấn đã hẹp hòi và cố chấp khi muốn làm to chuyện ở một việc mà bản chất của nó nằm trong động cơ tích cực. Từ 1975 tới nay, ở trong nước, có ai công khai giới thiệu Thanh Tâm Tuyền là người lính Việt Nam Cộng Hoà như Phan Huyền Thư đã giới thiệu chưa?