© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tủ sách talawas
23.11.2007
Vũ Hoàng Chương
Ta đã làm chi đời ta
Bút ký
 1   2   3   4   5   6   7 
 
- Nội dung đáng tiếc không được tìm thấy -
Nguồn: CÆ¡ sở xuất bản TrÆ°Æ¡ng VÄ©nh Ký, in tại Sài Gòn ấn quán, 35 Nguyá»…n Đình Chiểu, Sài Gòn, Việt Nam. In 5.000 cuốn, xong ngày 20-3-1974 – Nạp bổn tháng 3-1974. Giấy phép PTUDV số 278-74 – KSALP – TP – ngày 21-1-1974. Phát hành: 25-3-1974 – Số đăng ký tại Nhà xuất bản: I-A. Bản Ä‘iện tá»­ do talawas thá»±c hiện.