© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tủ sách talawas
25.12.2007
Thái Lãng
Nhật ký của người chứng
 1   2   3   4 
 
- Nội dung đáng tiếc không được tìm thấy -
Nguồn: Nhật ký của người chứng. Tác giả Thái Lãng, Hình bìa của Thái Lãng. Tủ sách "Văn nghệ xám". Thái Độ xuất bản, Giấy phép số 331 BTT/NHK/PHNT ngày 20-01-69. In tại nhà in Há»’NG LAM, 32 Nguyá»…n Bỉnh Khiêm, Sài Gòn. ĐT: 22782. Bản Ä‘iện tá»­ do talawas thá»±c hiện.