© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
26.1.2008
Nguyễn Đức Tùng

Chim


Tặng Nguyễn Khải và Nguyên Ngọc

Anh đã sống nhiều
Đã thấy điều hay điều dở

Anh đọc nhiều sách vở
Nên hiểu được vì sao

Trong bầu trời xanh cao
Chim hót ríu rít

Anh chỉ không biết
Tại sao

Trong lồng
Chúng cũng hót

Đôi khi
               Bất chợt
                           Hót rất hay