© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tủ sách talawas
10.3.2008
Thanh Tâm Tuyền
Tiếng động
 1   2 
 
- Nội dung đáng tiếc không được tìm thấy -
Nguồn: Tiếng động, truyện tình, Thanh Tâm Tuyền, Hiện Đại xuất bản lần thứ nhất, năm 1970, ngoài những bản thường còn in thêm 50 bản trên giấy trắng tốt. Dành tặng cho thân hữu và 3 bản croquis đánh số từ TTT1, HĐ1, HĐ2. Bìa Nguyên Khai, Phan Ngọc Diễn phụ trách kỹ thuật. Bản điện tử do talawas thực hiện.