© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
11.3.2008
Nguyễn Đức Tùng

  1. Những chi tiết tiểu sử trong đời thật về nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường được trình bày trong thư của Tran K. Hai, có thể một trăm phần trăm là sự thật. Tôi không có thẩm quyền để khẳng định điều này, nhưng tôi cũng tin một cách chủ quan như thế. Điều đó có thể quan trọng nếu tôi muốn kết nạp nhà văn Hòang Phủ Ngọc Tường vào Đảng... Cộng hòa, nhưng nó không quan trọng khi đánh giá một tác phẩm nghệ thuật, trong trường hợp này là một bài thơ, dù là bài thơ đề tặng ông.
  2. Sự thật đời thường và sự thật văn chương là hai chuyện khác nhau. Vì vậy mới có câu: “có kẻ đọc văn anh”. Nếu không thì tôi đã viết là: có kẻ đọc... tiểu sử anh.
  3. Nói rộng hơn nữa, ngôn ngữ văn chương không phải là ngôn ngữ báo chí, và, quan trọng nhất là, ngôn ngữ thơ không phải là ngôn ngữ văn xuôi.
  4. Một tác phẩm nghệ thuật, nhất là một bài thơ, không nhất thiết mang trong mình nó một thông điệp duy nhất của tác giả. Có thể có nhiều thông điệp hay không có thông điệp nào.
  5. Tôi hiểu rằng trả lời như thế thì có thể rất khó cho một số độc giả (chứ không phải là tất cả), và có thể thiếu sót cần bổ sung về sau, nhưng hiện đang bận việc riêng và vội, nên tôi chưa tìm được cách diễn tả nào giản dị, dễ hiểu hoặc đầy đủ hơn. Tôi cũng hứa rằng, nếu tìm được một cách nào khác, hay hơn, tôi sẽ lập tức trình bày lại cho anh/ chị Tran K. Hai.
  6. Tôi rất cám ơn anh/ chị Tran K. Hai đã đọc và nêu thắc mắc. Trong vòng một ngày, tôi nhận được nhiều thư của người quen, mà mở đầu là thư của nhà văn Tô Nhuận Vỹ từ Hà Nội. Nhân đây tôi xin được ngỏ lời cám ơn tất cả các nhà văn bạn bè và độc giả đã đọc và quan tâm đến những chùm thơ vừa rồi trên talawas chủ nhật.

Tôi nghĩ, đối với người viết, đó là niềm khích lệ lớn.