© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
24.7.2008
Nhỏ Thanh

Đọc ý kiến của bác Lê Dương, thấy bác vui quá mà chợt nhớ cụ Nguyễn Du:

"Cùng trong một tiếng tơ đồng (do bác Hà Sĩ Phu gảy)
Người ngoài (bác Lê Dương) cười nụ, người trong (hầu hết dân Việt Nam) khóc thầm"

Trộm nghĩ: "Vui" hình như cũng có lúc, có nơi. Không phải lúc nào và ở đâu cũng có thể vui được. Riêng tôi thì lúc nào cũng thấy bài của tác giả Hà Sĩ Phu là rất có ý nghĩa, rất đáng suy ngẫm, và không phải chỉ lướt qua một lượt là đủ.