© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Xã hộiĐời sống hiện đại
Loạt bài: 3 năm talawas (03.11.2001-03.11.2004)
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17 
3.11.2004
Tiểu Hằng Ngôn
Nhân ngày talawas tròn ba tuổi...
 
Tiểu Hằng Ngôn, Ban biên tập talawas


Đối với tôi, “talawas” không phải là một câu hỏi nhưng là một cố gắng trả lời. Trả lời cho nhu cầu những người Việt khắp nơi muốn có một “sân chơi” trí thức nghiêm túc, thông thoáng, và cho nhu cầu các bạn trong nước có một cửa sổ nhìn ra ngoài.

Tôi nghĩ là talawas đã có một số đóng góp cho tôn chỉ đó. Song chưa đủ, rất chưa đủ. talawas chỉ là một viên gạch rất nhỏ, chúng ta cần nhiều viên gạch hơn, cần nhiều diễn đàn như talawas hơn, trong nước cũng như ngoài nước.

Rất tiếc là trong khoảng thời gian qua, ngoài những khó khăn mà mọi tạp chí đều có (ban biên tập phải làm việc quá sức, không đủ bài vở có chất lượng gửi đến, chẳng hạn) talawas còn bị những trở ngại “nhân tạo” (như tường lửa). Tôi ước mong một ngày nào đó, không xa, người Việt khắp nơi sẽ có cơ hội và khả năng thẩm định mọi luồng văn hoá, rồi chọn cái tốt, bỏ cái xấu, cho chính họ, mà không bị sự xuyên tạc, ngăn cấm, của bất kỳ một thế lực nào.Tiểu Hằng Ngôn hiện dạy học ở Mỹ, tuổi quá trung niên, một vợ bốn con, gốc gác Mỹ Tho.

© 2004 talawas