© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Văn họcVăn học Việt Nam
Loạt bài: Văn học miền Nam trÆ°á»›c 1975
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63 
10.10.2003
Bùi Giáng
Thư mục
 
 1. Nhận xét về Bà huyện Thanh Quan, Sài gòn, 1957
 2. Nhận xét về Lục Vân Tiên, Sài gòn, 1957
 3. Nhận xét về Truyện Kiều, Sài gòn, 1957
 4. Giảng luận về Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, Sài gòn, 1959
 5. Giảng luận về Chu Mạnh Trinh, Sài gòn, 1959
 6. Giảng luận về Tôn Thọ Tường và Phan Văn Trị, Sài gòn, 1959
 7. Tư tưởng hiện đại, Sài gòn, 1960
 8. Mưa nguồn (thơ), Sài gòn, 1962
 9. Lá hoa cồn (thơ), Sài gòn, 1963
 10. Ngàn thu rớt hột (thơ), Sài gòn, 1963
 11. Màu hoa trên ngàn (thơ), Sài gòn, 1963
 12. Sa mạc trường ca (thơ), Sài gòn, 1963
 13. Martin Heidegger và tư tưởng hiện đại, I & II, Sài gòn 1963
 14. Sao gọi là không có triết học Heidegger?, Sài gòn, 1963
 15. Dialoque (viết chung với Nhất Hạnh, Hồ Hữu Tường, Tam Ích, Phạm Công Thiện - phần 16, Lettre à René Char), Sài gòn, 1965
 16. Monodialoque (bản đánh máy), Sài gòn, 1965
 17. Trăng tì hải (dịch), Sài gòn, 1966
 18. Cõi người ta (dịch), Sài gòn, 1966
 19. Khung cửa hẹp (dịch), Sài gòn, 1966
 20. Hoa ngõ hạnh/ Othello (dịch), Sài gòn, 1966
 21. Bạo chúa Caligula (dịch), Sài gòn 1967
 22. Ngộ nhận (dịch), Sài gòn, 1967
 23. Kim kiếm điêu linh (dịch), Sài gòn, 1967
 24. Con người phản kháng (dịch), Sài gòn, 1988
 25. Mùa hè sa mạc (dịch), Sài gòn 1968
 26. Kẻ vô luân (dịch), Sài gòn, 1968
 27. Ophelia Hamlet (dịch), Sài gòn, 1969
 28. Nhà sư vướng lụy (dịch), Sài gòn, 1969
 29. Hoà âm điền dã (dịch), Sài gòn, 1969
 30. Đi vào cõi thơ, Sài gòn, 1969
 31. Thi ca tư tưởng, Sài gòn, 1969
 32. Sa mạc phát tiết, Sài gòn, 1969
 33. Sương bình nguyên, Sài gòn, 1969
 34. Trăng châu thổ, Sài gòn, 1969
 35. Mùa xuân trong thi ca, Sài gòn, 1969
 36. Thúy Vân, Sài gòn, 1969
 37. Biển Đông xe cát, Sài gòn, 1970
 38. Mùa thu trong thi ca, Sài gòn, 1970
 39. Ngày tháng ngao du, Sài gòn, 1971
 40. Đường đi trong rừng, Sài gòn, 1972
 41. Lời cố quận, Sài gòn, 1972
 42. Lễ hội tháng Ba, Sài gòn, 1972
 43. Con đường ngả ba - Buớc đi của tư tưởng, Sài gòn, 1972
 44. Bài ca quần đảo (thơ), Sài gòn, 1973
 45. Hoàng tử bé (dịch), Sài gòn, 1973
 46. Mùi hương xuân sắc (dịch), Sài gòn, 1974
 47. Thơ Bùi Giáng, Montreal, 1990
 48. Thơ Bùi Giáng, California, 1994
 49. Bùi Giáng 1994 (thơ), California, 1994
 50. Xa cõi đi về (thơ, viết chung với Thân Thị Ngọc Quế), Sài gòn, 1994
 51. Hán tự hài cú (viết chung với Ngô Văn Tao và Trịnh Công Sơn), Sài gòn, 1994
 52. La Commune poétique aventure - Vào chung cục thơ (viết chung với Ngô Văn Tao), Sài gòn, 1994
 53. Rong rêu (thơ), Đà nẵng, 1996
 54. Chớp biển (thơ), Sài gòn, Anaheim, 1996
và khoảng 10 tác phẩm chưa công bố

Nguồn: Trích Chá»›p biển, Sài gòn, Anaheim, 1996