© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tủ sách talawas
1.8.2005
Dương Tường
Mea Culpa và những bài khác
 1 
 
Tôi hèn nhát bao lần / nhận tội /
cho / con gió đực / làm tình một mình trên mái
cho /cái kim phút chuyên lỡ hẹn/ với kim giờ / hay ngược lại
Tất cả bận lâm chung /để mặc tôi bơ vơ /với /sống
...

Toàn văn, bản PDF ( 174 kB, 46 trang)


Nếu không có Adobe Reader™ để đọc bản PDF, xin bấm vào


Nguồn: Theo bản in lần đầu của Nhà xuất bản Hải Phòng, 2005. Bản đăng trên talawas với sự đồng ý và giúp đỡ của tác giả