© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Văn họcThơ và Thơ Trẻ
Loạt bài: Văn học miền Nam trÆ°á»›c 1975
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63 
26.9.2005
Bùi Vĩnh Phúc
Tô Thùy Yên: thơ, như một vinh dự lầm than của kiếp người
4 kì
 1   2   3   4 
 
- Nội dung đáng tiếc không được tìm thấy -
Nguồn: Đã đăng má»™t vài Ä‘oạn khác nhau, lần đầu trên các nguyệt san Hợp LÆ°u và Văn Học (California), vào những năm 1992 và 1994. Toàn bá»™ bài viết được in trong Lý Luận và Phê Bình / Hai mÆ°Æ¡i năm văn học Việt ngoài nÆ°á»›c 1975-1995 của Bùi VÄ©nh Phúc, nhà xuất bản Văn Nghệ, California, 1996. Đăng lại trên talawas vá»›i má»™t số thay đổi và bổ túc của tác giả.