© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
24.3.2007
Tuý Vân
Cần chấm dứt tư tưởng kỳ thị Nam, Bắc

Ông Nguyễn Đăng Thường viết, “Phan Huyền Thư và độc giả trong nước ở miền Bắc… chứ không thể ngược lại.” Có hai điều không ổn trong đoạn này:

  1. Tại sao “Phan Huyền Thư và độc giả trong nước ở miền Bắc phải cám ơn nhà thơ Thanh Tâm Tuyền”? Có phải Nguyễn Đăng Thường kỳ thị Nam, Bắc hay không? Chiến tranh kết thúc đã gần 32 năm mà “nhà thơ của thế kỷ 21” còn phân biệt Bắc Nam à? Thanh Tâm Tuyền, Tô Hoài... là người Việt, tác phẩm của họ là tài sản của người Việt Nam, chứ không của riêng miền Nam hay miền Bắc.

  2. Chữ “phải” dùng để ra lệnh. Ông Nguyễn Đăng Thường lấy tư cách gì để ra lệnh “độc giả trong nước ở miền Bắc phải cám ơn nhà thơ Thanh Tâm Tuyền”?