© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Văn họcThơ và Thơ Trẻ
23.10.2002
Phan Thị Vàng Anh
Giờ thủ công Tân Hình Thức
 
Các bạn thân,
Có lẽ chưa có số báo nào chúng ta nhận được nhiều feedback như số này. Đây là hai ý kiến đáng giá:
Email của nhà phê bình Đặng Tiến: "Số báo rất hay. Thơ, tiểu luận, dịch đều hay. Thơ THT hay hơn Thơ Mới và thơ tự do."
Nhà thơ Thanh Tâm Tuyền điện thoại cho là số báo hay, có chất lượng, cần duy trì như thế.
Trong số này, theo tôi, những bài trả lời về thơ THT, chúng ta đã trả lời thích đáng, tới nơi tới chốn. Cho xong, một lần rồi thôi vì chúng ta không có thời giờ dây dưa mất thì giờ cho những việc cãi cọ.
Thơ cần có nhiều thể loại, thơ vần, tự do, THT thì mới phong phú. Ai thích gì làm nấy thì mới vui. Nếu vườn hoa chỉ có một loại hoa thì đơn điệu và dễ nhàm chán. Điều ghi nhận là sau mấy số báo, THT đã được công nhận như là một thể loại mới của thơ Việt.
Sự khích lệ, qua số này, như một nhắc nhở, chúng ta cần những bài thơ hay THT. Cầu xin cho mỗi người chúng ta có được nhiều bài thơ hay. Xin gửi tới quý anh chị và gia đình những điều tốt lành.
Thân
Khế Iêm

***

Thơ cần có nhiều thể loại, thơ vần, tự do, THT thì mới phong phú. Ai thích gì làm nấy thì mới vui. Nếu vườn hoa chỉ có một loại hoa thì

Khế Iêm thân,
những điều tốt lành
quý anh chị và gia đình
Xin gửi tới
nhiều bài thơ hay
chúng ta có được
Cầu xin cho mỗi người
Tân Hình Thức. những bài thơ hay
chúng ta cần
như một sự nhắc nhở,

Qua số này,
sự khích lệ,
là một thể loại mới của thơ Việt
đã được công nhận như
Tân Hình Thức.

Sau mấy số báo
điều ghi nhận là
dễ nhàm chán và
đơn điệu

Nhưng,
Các bạn thân,
Có lẽ chưa có số báo nào chúng ta nhận được nhiều feedback như số này. Đây là

cãi cọ
cho những việc
mất thì giờ
dây dưa
chúng ta không có thì giờ vì
một lần rồi thôi
Cho xong,
tới nơi tới chốn
đã trả lời thích đáng,
chúng ta
Tân Hình Thức.

Những bài trả lời về thơ
theo tôi,
trong số này
như thế.
Cần duy trì
có chất lượng.
Số báo hay là
điện thoại cho
nhà thơ Thanh Tâm Tuyền

Thơ tự do
hay hơn Thơ Mới và
Thơ Tân Hình Thức đều hay dịch

Hay. Thơ, tiểu luận,
Số báo rất
Đặng Tiến

Email của nhà phê bình
đáng giá
hai ý ki ến

07.2001

© Talawas 2002