talawas blog

Chuyên mục:

GS Hoàng Tụy về việc Tia Sáng Online bị đình bản

31/10/2009 | 8:18 sáng | 1 phản hồi

Tác giả: talawas blog

Chuyên mục: Khác

Trả lời phỏng vấn Đài Châu Á Tự do (RFA), Giáo sư Hoàng Tụy xác nhận lý do báo Tia Sáng Online bị đình bản: Đúng là tờ báo bị đình bản, bị thu hồi cái tên miền, bị đình bản, lý do là vì nó đăng cái bài đấy của tôi. Nhưng mà lý do đấy thì người ta không nói chính thức.

Theo GS Hoàng Tụy, muốn thay đổi tình hình giáo dục tại Việt Nam hiện nay, những cố gắng của những người như ông không đủ và mong rằng ‘các bạn trẻ, các bạn sinh viên, các bạn học sinh phải lên tiếng nhiều nữa.’

Phản hồi

1 phản hồi (bài “GS Hoàng Tụy về việc Tia Sáng Online bị đình bản”)

  1. Phùng Tường Vân says:

    TIA SÁNG bị tắt ngấm, điềm gì vậy?

    Tôi thấy người trong nước nhớn nhác hỏi nhau như vậy.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả