trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 325 bài
  1 - 20 / 325 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Thư toà soạn
23.4.2003
Đỗ Kh.
thu 86
 
Bạn Phạm Quốc Thăng có vẻ bi quan vì có lẽ thiếu thông tin chính xác. Tôi có mặt ở Sài gòn vào ngày 1.11.63 và nhớ lại là hôm đó rất vui (dĩ nhiên là Diệm Nhu xuống thì vui nhưng không vui bằng lúc Nguyễn Khánh lên cầm quyền). Tôi không có mặt ở công trường Firdos, Baghdad, lúc kéo xập tượng Saddam nhưng cảnh tụ tập reo hò chỉ có 150 người hiện diện. Theo Ted Rall, nhà biếm họa và bình luận Mỹ ("Tại sao chúng ta lại thất trận ở Iraq", Yahoo News/Op-Ed) thì trên hình có thể nhận diện được một phụ tá của ông Ahmad Chalabi (lãnh tụ của Iraqi National Congress, được Hoa kỳ đỡ đầu) đang hô hào số quần chúng ít ỏi này. Theo vợ tôi, là một nguồn tin đáng tin cậy (đối với tôi) hơn là MSNBC hay FoxNews, thì một số người ăn mừng ở công trường Firdos đã ăn mừng trước đó (và được thu hình) ở Basra. Ăn mừng đi trước, lội nước đi sau, cũng bằng ấy người (thuộc Iraqi National Congress, trong đội được người Mỹ đưa về từ nước ngoài) hết giật tượng ở Basra thì đến giật tượng ở Baghdad thôi. Nhưng Phạm Quốc Thăng vẫn đúng, các vị thuộc lực lượng an ninh và cảnh sát của chế độ Saddam đã bắt đầu ra trình diện để phục vụ chế độ mới, vì thời nào thì cũng cần công an có kinh nghiệm và nghiệp vụ cao. Riêng bộ trưởng thông tin Sahaff của ông Hussein vẫn thấy vắng mặt, làm nhiều khán giả truyền hình thế giới nhớ và mong đợi. Nếu ông không sang Hoa kỳ dẫn chương trình "Survivor" thì chắc chánh phủ mới ở Iraq cũng lại cần đến cái tài và cái duyên ăn nói của ông.

Tài này, dù sao, cũng không hơn được tài của truyền thông quốc tế, biến cảnh ở công trường Firdos thành một hiện tượng lịch sử ngang với bức tường Bá linh. Trích lời của Ted Rall "chắc là Fukuyama có lý đấy, nếu 150 người mà làm nên lịch sử được thì hẳn là lịch sử đã cáo chung rồi"?