© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tủ sách talawas
Loạt bài: Sách xuất bản tại miền Nam trÆ°á»›c 1975
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95 
19.2.2008
Samuel Beckett
Trong khi chờ Godot
Mai Vi Phúc dịch
 1   2   3   4   5   6 
 
- Nội dung đáng tiếc không được tìm thấy -
Nguồn: Trong khi chờ Godot, nguyên tác En Attendant Godot của Samuel Beckett. Bản Việt ngữ của Mai Vi Phúc, ấn phẩm thứ 10 của nhà xuất bản Ká»· Nguyên - 1969. Trong tủ sách Tác phẩm và tác giả Ä‘oạt giải văn chÆ°Æ¡ng. Bìa và kỹ thuật do Nguyá»…n Bôm và Nguyá»…n VÆ°Æ¡ng thá»±c hiện. Ngoài những bản trên giấy vân thường là 9 bản đặc biệt trên giấy Croquis đánh số MVPI, NVĐ2, NV3, NB4, DNT5, LTHD6, NVS7, NNN8, BH9. Bản Ä‘iện tá»­ do talawas thá»±c hiện.