talawas blog

Chuyên mục:

Góp ý cùng ông Phạm Quang Tuấn về vấn đề ông Dương Danh Huy và giải pháp Biển Đông

01/04/2009 | 4:16 sáng | 11 Comments

Tác giả: Trương Nhân Tuấn

Category: Quan hệ Việt – Trung, Vấn đề Biển Đông
Thẻ: >

Ông Phạm Quang Tuấn vừa lên tiếng bênh vực ông Dương Danh Huy trên talawas qua bài viết «Giải pháp Biển Đông của Dương Danh Huy và Quỹ Nghiên cứu Biển Đông». Ông này cho rằng tôi đã «kịch liệt công kích đề nghị (để giải quyết vấn đề Biển Đông) của Dương Danh Huy, thậm chí bảo ông này là tay sai của chính quyền, sửa soạn dư luận để đem Trường Sa và Hoàng Sa cúng cho Trung Quốc.»

1. Về đề nghị giải quyết vấn đề Biển Đông 

Trong bài viết của tôi về «Chủ quyền của Việt Nam tại bãi Tu Chính – Vũng Mây và vùng trũng Nam Côn Sơn» không có dòng nào phê bình «đề nghị giải quyết vấn đề Biển Đông» của ông Dương Danh Huy. Thật ra «giải pháp Biển Đông» của ông Huy tôi đã phê bình rồi, đó là bài «Bàn lại cùng TS Dương Danh Huy về giải pháp cho tranh chấp Biển Đông», đăng ngày 16-9-2008 trên trang web Thông Luận.

Tôi không nghĩ là ông Phạm Quang Tuấn đã không đọc bài tôi một cách kỹ lưỡng. Nhận thấy ông đã rất tỉ mỉ, chỉ trích đến cả những chi tiết nhỏ trong bài. Nhưng có lẽ do lý do kỹ thuật, ông chuyển qua vấn đề «đề nghị giải quyết tranh chấp Biển Đông», chủ quan giải thích nó, đồng thời phê bình tôi nặng nề trên nội dung đó.

«Giải quyết tranh chấp Biển Đông» là một chủ đề rất lớn ở bình diện quốc gia, công trình nghiên cứu mấy mươi năm qua của các học giả Việt Nam là để gầy dựng lên nó. Nội dung vấn đề, theo cái nhìn của cá nhân, là có ba phần chính: lịch sử, quốc tế công pháp và địa lý chiến lược. Phác họa sơ lược vấn đề là một việc khó, giải thích và phê bình vấn đề do đó không hề là một việc đơn giản.

Như đã ghi trên, chủ đề này tôi đã viết rồi, tuy nhiên tác giả Phạm Quang Tuấn muốn thảo luận lại, tôi không thể không sẵn lòng trao đổi thêm cùng ông vài ý kiến.

Về «giải pháp Biển Đông» của ông Huy, đáng lẽ phải gọi lại cho đúng là «giải pháp Biển Đông» của Mark Valencia, là một vụ «cầm nhầm» thật đáng tiếc.

Ý kiến của ông Huy, trích trong bài của ông Phạm Quang Tuấn, thực ra được viết lại từ bài “Thử tìm giải pháp cho Biển Đông» (BBC ngày 18-8-2008). Ý kiến này trùng hợp với một trong nhiều đề xuất giải quyết vấn đề tranh chấp Biển Đông của học giả Mark Valencia công bố từ nhiều năm trước.

Bản đồ của Dương Danh Huy

Bản đồ của Dương Danh Huy

Bản đồ của Mark Valencia

Bản đồ của Mark Valencia

So sánh, ta thấy gì? Nếu loại bỏ màu trên tấm bản đồ Valencia và vẽ thêm những vòng tròn «12 hải lý» trên các đảo thuộc HS và TS thì bản đồ của ông Valencia thành bản đồ của ông Huy. Quan trọng hơn cả là nội dung ghi chú phía dưới tấm bản đồ Valencia: “Allocation of the entire South China Sea using lines equidistant from defensible baselines, ignoring both the Spratlys and the Paracels». Tạm dịch là: phân chia Biển Đông theo đường trung tuyến, tính từ đường cơ bản hợp lý, không tính hiệu lực các đảo HS&TS.

Do đó «giải pháp Biển Đông» của ông Dương Danh Huy thực ra là «giải pháp» của ông Mark Valencia. Không một người Việt Nam nào có thể mạo hiểm trình bày một giải pháp thiệt hại cho nước mình như thế. Cốt lõi của giải pháp này là «tạm gác chủ quyền các đảo sang một bên» và phân chia hải phận theo đường trung tuyến.

Ta thấy các đảo đang trong vòng tranh chấp thuộc HS và TS đều thuộc về Việt Nam và Việt Nam có đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý để chứng minh chủ quyền của mình. Mã Lai chiếm đảo của Việt Nam trong thập niên 80. Phi chiếm một số đảo của Việt Nam thập niên 70. Trung Quốc chiếm các đảo của Việt Nam thập niên 40, 70 và 80.

Phía duy nhất bị thiệt hại trong việc «tạm gác» này đương nhiên là Việt Nam. Phe có lợi nhất là Phi Luật Tân. Những đảo của Việt Nam gần với bờ với Phi, vì lo sợ thiệt hại do việc phân định hải phận với các đảo này, ông Mark Valencia đề nghị một loạt các giải pháp, nhưng giải pháp nào cũng có lợi cho Phi, vì ông ta là người Phi.

Điểm thiếu sót của giải pháp này là vấn đề lịch sử. Phía Phi Luật Tân không có lịch sử về HS và TS, nhưng họ có tham vọng lớn ở các đảo đó, do đó họ chủ trương đi tắt, đặt nặng giải pháp ngoại giao, loại bỏ giải pháp pháp lý, tìm cách phân chia hải phận Biển Đông và bỏ qua một bên vấn đề tranh chấp chủ quyền các đảo.

Phía Việt Nam, đương nhiên thế mạnh là lịch sử và pháp lý. Thực ra trong việc giải quyết tranh chấp chủ quyền bằng pháp lý, lịch sử có vai trò chính. Lịch sử là các bằng chứng chứng minh chủ quyền của quốc gia. Trên phương diện đó Việt Nam có đủ lý lẽ mà không bên nào có thể phản biện, (trong khi Phi không có, hay có với những bằng chứng gượng ép).

Về phía Trung Quốc, họ cũng không hề có lịch sử chủ quyền tại HS và TS. Hồ sơ của họ về HS và TS phần lớn là bịa đặt, không có căn bản. Họ chỉ lên tiếng đòi hỏi HS từ năm 1909; về TS thì rất lâu sau này. Nhưng Trung Quốc có sức mạnh và mưu lược. Nhờ mưu lược họ đã lập được một hồ sơ vững chắc về chủ quyền của Trung Quốc tại HS và TS từ năm 1958. Hồ sơ này đến từ phía Việt Nam, quan trọng là công hàm này 14 tháng 9 năm 1958 của ông Phạm Văn Đồng. Do đó điểm mạnh của Trung Quốc cũng là lịch sử và pháp lý. Trội hơn Việt Nam và các nước tranh chấp khác trong vùng, Trung Quốc còn có thêm sức mạnh và mưu lược ngoại giao. Tuy nhiên điểm yếu của Trung Quốc cũng là hồ sơ lịch sử, Trung Quốc biết rõ điểm này, vì công hàm của ông Đồng không chắc chắn có giá trị về mặt pháp lý nếu phía Việt Nam biết hóa giải nó. Tôi sẽ trở lại nội dung công hàm này ở phần dưới.

Do đó đề nghị «giải quyết vấn đề Biển Đông» của ông Dương Danh Huy, thực ra là của ông Mark Valencia, sau này được bổ túc thêm một số ý kiến mới, nội dung không hề bênh vực quyền lợi của Việt Nam, mà chỉ nhằm giúp nhà cầm quyền Việt Nam thoát khỏi việc đối diện với lịch sử. Vì nếu vấn đề chủ quyền HS và TS được giải quyết bằng một trọng tài quốc tế, nhà nước CSVN phải trả lời về công hàm của ông Phạm Văn Đồng.

Ông Phạm Quang Tuấn viết thế này: «Xin để ý là nhóm Dương Danh Huy không hề nói là đem Hoàng Sa, Trường Sa ‘dâng’ cho Trung Quốc hay ai khác cả như Trương Nhân Tuấn đã viết. Trái lại, họ luôn luôn nhấn mạnh là Việt Nam vẫn phải bảo vệ chủ quyền ở Trường Sa, Hoàng Sa [1], chỉ nói là việc phân chia Biển Đông cần làm trước hoặc làm song song.»

Đúng vậy, trong bài «Giải pháp Biển Đông», ông Huy không dọn sân để nhà nước CSVN cống HS và TS cho Trung Quốc, mà ở đây ông Huy chỉ nhiễm phải «bùa» Mark Valencia, chỉ dọn sân cho Phi Luật Tân vào hưởng các đảo TS của Việt Nam (và hải phận phải có của chúng). Nhưng trong bài «Chủ quyền của Việt Nam tại bãi Tu Chính – Vũng Mây và vùng trũng Nam Côn Sơn» mà ông Phạm Quang Tuấn vì lý do kỹ thuật nên không nói tới, ông Huy rõ ràng dọn sân cho nhà nước cống TS cho Tàu. Đáng tiếc, do lý do kỹ thuật nơi Phạm Quang Tuấn, chủ đề này không bàn luận rộng ra được ở đây.

2. Cái nhìn địa lý chính trị 

Ông Phạm Quang Tuấn viết thế này: «Chỉ trong vòng 30 năm nữa, Trung Quốc sẽ trở thành siêu cường, kể cả trên mặt biển»… «Đánh nhau trên biển không phải như trên đất liền mà có thể dùng ‘tiêu thổ kháng chiến’, ‘du kích chiến’, ‘đường mòn Hồ Chí Minh’, ‘địa đạo Củ Chi’, ‘bẫy cọp’ hay chỉ dựa vào lòng yêu nước và can đảm hy sinh…» «30 năm nữa, ngay cả Mỹ cũng sẽ không còn đủ sức và nhất là đủ ý chí để đè nén tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông»… «Vì vậy, dùng sức mạnh đối với Trung Quốc hay ỷ vào sức mạnh của Mỹ để đòi lại Hoàng Sa và chiếm lại hết Trường Sa là điều hoàn toàn không tưởng đối với Việt Nam, và mỗi năm lại càng thêm không tưởng. Việt Nam chỉ có thể dùng luật pháp và ngoại giao, và đó là giải pháp của Dương Danh Huy đề nghị.»

Lý luận này không khác lý luận của ông Dương Danh Huy khi so sánh Việt Nam với Gruzia trong bài dẫn trên. Tôi nghĩ các lý luận này phản ảnh tâm trạng sợ sệt, như tâm trạng của nhà nước CSVN hiện nay, nhưng nó không có căn cứ. Lối phân tích vấn đề Trung Quốc của ông Phạm Quang Tuấn rất phiến diện và sai lầm. Ông chỉ thấy bề mặt mà không thấy bề trong, bề sâu, tức về những mâu thuẫn nội tại, những bất an của xã hội Trung Quốc. Trung Quốc có quá nhiều yếu điểm để có thể sụp đổ một cách bất ngờ. Các vấn đề này không thể chỉ nói suông mà cần có luận cứ, dữ kiện xác đáng, không thể viết trong bài này. Tôi chỉ đặt một câu hỏi để suy nghĩ: Trung Quốc sẽ ra sao sau cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay?

Và đương nhiên không ai ngu xuẩn đề nghị một phương pháp đương đầu với Trung Quốc, nhưng cho kẻ thù thấy mình khiếp nhược là một việc phải tránh bằng mọi cách.

Ông Phạm Quang Tuấn đề nghị sử dụng giải pháp của ông Huy, dùng «luật pháp và ngoại giao», để giải quyết tranh chấp.

Ông Tuấn tưởng như chỉ có ông Huy mới có giải pháp giải quyết bằng ngoại giao và pháp lý. Vấn đề là giải quyết thế nào để Việt Nam có lợi, hay ít ra, không bị mất mát?

Giải pháp của ông Huy, theo đó luật pháp không phải để giải quyết chủ quyền HS và TS thuộc về ai, ngoại giao không phải vận động đưa vấn đề tranh chấp ra một trọng tài quốc tế phân xử, mà luật pháp ở đây là diễn giải luật biển theo lối không có lợi cho Việt Nam và ngoại giao ở đây là bỏ qua một bên các việc tranh chấp, cũng không hề có lợi cho Việt Nam.

Trong khi đó, theo lý luận thuần lý, muốn giải quyết vấn đề Biển Đông, tức phân chia hải phận Biển Đông, trước tiên phải giải quyết chủ quyền HS và TS, vì theo luật biển các đảo ở đây cũng có hải phận riêng của nó. Không thể phân định hải phận Biển Đông nếu không giải quyết vấn đề chủ quyền HS và TS.

Chỉ có giải pháp này, Việt Nam mới bảo toàn được quyền lợi của mình. Đây là chủ trương của tôi cũng như nhiều học giả khác của Việt Nam và quốc tế.

Nhưng tại sao Việt Nam không chọn đường lối đó? Như đã nói, rất có thể nhà nước CSVN sẽ chọn lối giải quyết của ông Huy (?) mà ông Tuấn đang bênh vực và bảo vệ, là để tránh đối diện với công hàm của ông Đồng. Công hàm của ông Đồng là một vấn đề đạo đức, đối diện với nó là đặt lại tính chính thống và tư cách lãnh đạo của Đảng CSVN. Do đó họ phải tránh, phải chọn giải pháp khác, cho dầu giải pháp đó làm thiệt hại cho quyền lợi của Việt Nam.

Đảng CSVN đặt quyền lợi đảng phái, cá nhân trên quyền lợi đất nước. Để giảm thiểu mất mát, họ chủ trương các đảo HS và TS chỉ có 12 hải lý lãnh hải mà không có ZEE 200 hải lý.

Tôi đã kết luận trong bài của tôi: Rõ ràng nhà nước CSVN muốn «buông» ở HS&TS. Các bài viết của ông Huy nhằm mục đích dọn sân để nhà nước CSVN làm việc đó. Đây là một hình thức cống HS và TS cho Tàu. Kết luận này dĩ nhiên đã được chứng minh rõ rệt.

3. Về công hàm của ông Phạm Văn Đồng

Ông Phạm Quang Tuấn viết thế này: «ông này (tức là tôi, Trương Nhân Tuấn) nhắc đến Phạm Văn Đồng ít nhất là TÁM lần trong bài và câu kết thúc cũng là nói về cái công hàm ‘mắc dịch’ đó, dường như mối lo chính của ông là sợ người đọc quên cái tội của Phạm Văn Đồng».

Thật là đúng như vậy, bài này tôi cũng nhắc đi nhắc lại không ít hơn bài tước, vì tôi thấy các học giả Việt Nam, mọi người đã quên chi-tiết-cơ-bản-giải-quyết-mọi-vấn-đề-tranh-chấp này, do đó bất đắc dĩ tôi phải nhắc đi nhắc lại. Nhưng tôi không hề có mục đích muốn mọi người «luận tội» ông Phạm Văn Đồng như ông Phạm Quang Tuấn đã viết. Nếu có luận tội thì tôi không luận tội ông Đồng. Ông chỉ là người thừa hành của ông Hồ Chí Minh. Người cần phải luận tội là ông Hồ. Tôi nghĩ sớm muộn sẽ có người làm công việc đó để trả lại sự thật cho lịch sử.

Công hàm của ông Phạm Văn Đồng là một vấn đề pháp lý. Giải quyết nó là giải quyết mọi vấn đề tranh chấp. Như đã nói, hồ sơ pháp lý của Trung Quốc chỉ dựa trên bằng chứng này. Trung Quốc xâm lăng quần đảo HS hay cưỡng chiếm một số đảo TS trong quá khứ đều đứng dưới lý do «giải phóng», lấy lại chủ quyền HS và TS về đất mẹ. Tương lai họ sẽ lặp lại việc này tại các đảo TS còn lại cũng trên lý lẽ đó. Do đó phải vô hiệu hóa công hàm này càng sớm càng tốt. Nhưng hóa giải công hàm này bằng cách nào?

Vì thế sẽ rất cần thiết để nói vài dòng về hiệu lực pháp lý của công hàm này sau đó mới có thể bàn luận việc vô hiệu hóa nó.

Công bố của Trung Quốc về lãnh hải ngày 4 tháng 9 năm 1958 gồm 4 điều, nội dung phần quan trọng tóm lược như sau:

Điều 1: Lãnh hải của Trung Quốc rộng 12 hải lý. Điều này áp dụng trên toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc, các hải đảo Đài Loan và các đảo phụ thuộc, đảo Bành Hồ và các đảo phụ thuộc, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa), quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa (Trường Sa)… Điều 3: Tất cả phi cơ, thuyền bè không được phép của Trung Quốc thì không được xâm phạm vào không và hải phận của Trung Quốc. Điều 4: Nguyên tắc qui định ở điều 3 (và 2) được áp dụng cho cả HS và TS.

Ngày 14 tháng 9 năm 1958 Thủ tướng Phạm Văn Đồng gởi công hàm công nhận công bố về lãnh hải của Trung Quốc, nguyên văn như sau:

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc.

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên mặt bể.

Điều không thể không nhắc là trước đó, năm 1956, ông Ung Văn Khiêm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nhân tiếp phái đoàn ngoại giao Trung Quốc, có tuyên bố với Li Zhimin, tham tán sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam: chiếu theo tài liệu Việt Nam thì HS và TS thuộc về Trung Quốc. Ông Lê Lộc, Chủ tịch châu Á Sự vụ, nhân có mặt cũng nói vào: Theo sử liệu Việt Nam thì HS và TS thuộc Trung Quốc từ thời nhà Tống. Sự việc này tạp chí Beijing Review ngày 18 tháng Hai năm 1980 đã có đăng lại trong bài «Chủ quyền không thể tranh cãi của Trung Quốc trên các đảo Tây Sa và Nam Sa». 

Năm 1977 cựu Thủ tướng Phạm Văn Đồng giải thích quan điểm của ông về công hàm này như sau: «đó là thời chiến nên phải nói như vậy thôi». 

Sau đó ông Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, trong một cuộc họp báo tại Hà Nội ngày 2 tháng 12 năm 1992 nói như sau:

«Các nhà lãnh đạo của ta lúc trước xác nhận về Hoàng Sa và Trường Sa như vậy là do theo Hiệp định Genève năm 1954 về vấn đề Đông Dương thì tất cả lãnh thổ từ vĩ tuyến thứ 17 trở vào Nam là thuộc chính quyền miền Nam, kể cả hai quần đảo này.

Thêm vào đó, vào lúc ấy Việt Nam phải tập trung hết mọi lực lượng vào cuộc chiến chống Mỹ nên cần bạn bè khắp nơi. Tình hữu nghị Việt-Trung đang thắm thiết và hai nước hoàn toàn tin cậy lẫn nhau. Việt Nam xem Trung Quốc là một nguồn hỗ trợ to lớn và giá trị.

Trong tinh thần đấy thì do tình thế cấp bách, quan điểm của lãnh đạo ta (tức ủng hộ Trung Quốc công bố chủ quyền của họ trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) là cần thiết vì nó phục vụ cho cuộc chiến bảo vệ tổ quốc.

Đặc biệt, việc này còn nhắm vào nhu cầu cấp thiết lúc đó là ngăn ngừa đế quốc Mỹ không sử dụng các quần đảo đó để tấn công chúng ta. Việc lãnh đạo ta tạm công nhận như thế với Trung Quốc không có can hệ gì đến chủ quyền lịch sử và pháp lý của Việt Nam trên các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cả».

 (Thông tấn xã Việt Nam ghi lại và đăng ngày 3 tháng 12 năm 1992.) 

Ý của ông Cầm là vì HS và TS lúc đó thuộc quyền quản lý của Việt Nam Cộng hòa (VNCH) nên việc công nhận như thế chỉ là «tạm công nhận», không quan hệ gì đến «chủ quyền lịch sử và pháp lý của Việt Nam».

Nhưng một công hàm quốc gia đâu thể nào công nhận «vào thời chiến» và không công nhận vào thời khác, nói như ông Đồng, hay «tạm công nhận» như ông Cầm như thế được? 

Công hàm của ông Phạm Văn Đồng là văn bản có tầm quan trọng ở mức quốc gia. Quốc gia có tên gọi là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (sau đây viết tắt là VNDCCH) (gián tiếp) công nhận chủ quyền HS và TS thuộc về quốc gia có tên gọi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nội dung công hàm này không thể thay đổi theo thời gian hay thay đổi theo tình trạng chính trị. Lời nói chữa lại của ông Đồng hay của ông Cầm là những lời tráo trở, chỉ làm cho cái chế độ gọi là VNDCCH, sau đó là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sau đây viết tắt là CHXHCHVN), thêm xấu hổ chứ không hề có giá trị phủ nhận công hàm ghi trên.

Công hàm của ông Đồng có hai ý nghĩa: 1/ công nhận chủ quyền của Trung Quốc tại HS và TS. 2/ Phủ nhận chủ quyền của VNDCCH tại HS và TS. 

Nhưng dầu vậy, ta có thể hóa giải công hàm này qua một số thủ tục cần thiết.

Bà Monique Chemillier-Gendreau, tác giả cuốn La Souveraineté sur les Archipels Paracels et Spratleys có cho rằng công hàm của ông Đồng không có giá trị pháp lý vì lý do «người ta không thể cho cái mà người ta không có». Ý kiến này dựa trên tinh thần Hiệp định Genève, ông Nguyễn Mạnh Cầm có nhắc lại. Hai quần đảo HS và TS trong giai đoạn 1954-1975 thuộc quyền quản lý của Việt Nam Cộng hoà (sau đây viết tắt là VNCH). VNDCCH không có thẩm quyền gì ở HS và TS nên tuyên bố của ông Đồng không có giá trị. 

Một vài nhà nghiên cứu Việt Nam dựa trên thuyết này (estoppel) để khai triển thêm, chứng minh công hàm của ông Đồng không có giá trị về chủ quyền của Trung Quốc ở HS và TS.

Như thế, theo thuyết này công hàm của ông Đồng không có giá trị, Trung Quốc không có chủ quyền tại HS và TS.

Nhưng chủ quyền của VNDCCH có được xác lập tại nơi đây hay chưa? Không có gì chắc chắn hết. 

Bà M. Chemillier-Gendreau dựa trên thuyết «liên tục quốc gia» để cho rằng VNDCCH có thể kế thừa VNCH để có quyền chủ quyền tại HS và TS.

Nhà nước VNCH, tiếp nối nhà nước thực dân Pháp, vốn là đại diện triều đình nhà Nguyễn, quản lý liên tục và khai thác HS và TS. Như thế chủ quyền của Việt Nam tại HS và TS liên tục từ nhiều thế kỷ, từ chúa Nguyễn, Tây Sơn, nhà Nguyễn, thực dân Pháp cho đến thời VNCH. Sau 1975, chính phủ lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam (sau đây viết tắt là CPLTCHMNVN) chưa bao giờ tuyên bố HS và TS thuộc về Trung Quốc. 

Như thế, sau khi hiệp thuơng thống nhất đất nước 1976, CHXHCNVN có thể lựa chọn lập trường của VNCH và CPLTCHMNVN để khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại HS và TS. 

Nhưng hiện nay người ta đều biết Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam (sau đây viết tắt là MTDTGPMN) chỉ là con bài do Đảng CSVN lập ra. Và cách hành xử của Đảng CSVN cho thấy chế độ VNDCCH phủ nhận chế độ VNVH, xem thực thể chính trị này là «ngụy», tức là cái giả, cái không có. 

Sau ngày 30-4-1975 không hề có một buổi lễ bàn giao chính quyền giữa VNCH và VNDCCH hay với MTDTGPMN. Thực thể chính trị VNCH bị mất đi và di sản của nó bị tước đoạt, nếu không nói là bị đánh cướp (dùng chữ của CSVN: cướp chính quyền). Quân nhân, công chức… phục vụ cho chính quyền này bị gọi là «giặc», «giặc ngụy»; dân chúng cũng bị nghi ngờ, xếp vào thành phần «phản động», «ngụy dân». 

Không có bàn giao quyền lực thì làm sao có kế thừa?

Gọi VNCH là «ngụy», tức là giả, không phải là một thực thể chính trị, thì không thể có việc kế thừa. Không thể kế thừa một cái gì đó không có thật (ngụy). 

Như thế chế độ CHXHCNVN là tiếp nối đương nhiên của VNDCCH và phủ nhận VNCH.

Nội dung công hàm và lời nói chữa lại của ông Đồng và ông Cầm càng khẳng định thêm VNDCCH đã phủ nhận chủ quyền tại HS và TS.

Như thế lý thuyết «kế thừa» của bà Monique Chemillier-Gendreau đề nghị thì không thể áp dụng cho Việt Nam trong tình huống như thế.

4. Phương pháp hóa giải công hàm của Phạm Văn Đồng 

Ở điểm này chắc chắn cần nhiều thảo luận. Có thể có nhiều phương pháp để hóa giải nếu việc thảo luận được đến nơi đến chốn. Diễn đàn talawas sẽ là một nơi lý tưởng để làm các việc này. Tôi hy vọng được sự góp ý của các học giả trong nước.

Về cá nhân, tôi cũng có một phương pháp đề nghị. Không có việc gì mà không có phương cách cứu vãn. Cho dầu đến hôm nay, sau hơn 33 năm, việc kế thừa vẫn chưa muộn, nếu lãnh đạo CSVN muốn làm việc này.

Thủ tục kế thừa: thông qua chính sách hòa giải dân tộc.

Nhà nước CSVN bỏ tên nước, đặt lại tên nước, thí dụ: Cộng hòa Việt Nam, thay đổi quốc kỳ, quốc ca, hiến pháp… thay đổi tất cả những gì dính líu đến VNDCCH và CHXHCNVN để lập một nền cộng hòa mới, tổ chức bầu cử tự do, lập chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân; đoạn tuyệt với quá khứ sai lầm của VNDCCH. 

Nhà nước mới, trên nền tảng dân chủ, thảo luận về một bộ luật «hòa giải dân tộc», trong đó qui định phương cách phục hồi danh dự cũng như việc đền bồi xứng đáng cho các thành phần quân nhân công chức VNCH nạn nhân của chính sách học tập cải tạo. Lập ra điều luật cấm sử dụng tiếng «ngụy» đối với những người thuộc chế độ cũ. Đền bồi cho các nạn nhân do cải tạo công thuơng nghiệp, đánh tư sản mại bản, kinh tế mới; làm luật phục hồi danh dự (cho người quá vãng) và đền bồi tương xứng cho nạn nhân của cộng sản như vụ Cải cách Ruộng đất, Nhân văn – Giai phẩm, vụ án «xét lại chống Đảng» v.v… Nếu những người này đã mất thì đền bồi cho con cháu của họ. Cho tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ, không phân biệt Nam Bắc, dân tộc Kinh, Thuợng, không phân biệt cuộc chiến 1975, 1979 hay cuộc chiến với Campuchia v.v…

Đứng trên quan điểm đó, một nước Việt Nam mới, dân chủ, hoàn toàn đủ tư cách và tính chính thống, long trọng tuyên bố trước cộng đồng thế giới kế thừa di sản VNCH. Trên căn bản như thế Việt Nam đương nhiên có chủ quyền tại HS và TS, như VNCH, từ đó làm căn bản giải quyết các tranh chấp chủ quyền HS và TS bằng một trọng tài quốc tế, sau đó phân định hải phận Biển Đông với các nước khác. 

Trên tinh thần đó, với sự hưởng ứng của toàn khối dân tộc, Việt Nam sẽ đứng ở thế mạnh, hay ở thế không ai có thể bắt nạt, toàn dân một lòng chắc chắn đủ khả năng để tự bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải của tổ tiên để lại.

5. Về các chi tiết lặt vặt 

5.1 Đá Rockall: tôi viết sai chính tả, nhưng không phải vì không biết, mà tôi viết theo cách viết của hồ sơ Bộ Ngoại giao Việt Nam phát hành 2002. (Kiểm chứng ở Sổ tay pháp lý cho người đi biển do Tuần Việt Nam tóm lược và đăng tải 16-03-2009. Sách do Bộ Ngoại giao, Ban Biên giới Chính phủ và NXB Chính trị Quốc gia phát hành, năm 2002.

Ông Phạm Quang Tuấn viết rằng: «trong khi thực ra Anh đã chính thức rút lại đòi hỏi này từ năm 1997 để tuân thủ Luật Biển». Sai!

Ông Phạm Quang Tuấn không nắm vững hết các vấn đề của đảo này. Ông trích dẫn thiếu câu văn của tôi, làm sai ý nghĩa của nó: “Anh vẫn giữ nguyên tuyên bố 200 hải lý quyền khai thác”.

Thực ra nguyên văn là: «Mặc dầu hiện nay Anh đã rút lại đòi hỏi về hải phận ZEE nhưng về thềm lục địa họ vẫn giữ nguyên tuyên bố 200 hải lý quyền khai thác». Tức là về ZEE của Rockall thì Anh rút lại đòi hỏi, nhưng về thềm lục địa 200 hải lý thì họ vẫn giữ nguyên hồ sơ. Như thế tiền lệ này ủng hộ tôi hay ông Huy? Điểm này cho thấy sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu lý luận rằng các đảo HS và TS là các đảo nhỏ, không có hiệu lực v.v…

5.2. Về ExxonMobil, ông Phạm Quang Tuấn viết như sau:

 «Những người quen thuộc với UNCLOS và tình hình Biển Đông cũng sẽ thấy ngay một số điểm sai quan trọng trong những luận cứ của Trương Nhân Tuấn. Chẳng hạn, ông Tuấn nói rằng Exxon Mobil rời bỏ Việt Nam vì áp lực của Trung Quốc, một việc chưa hề xảy ra (Exxon Mobil quả đã bị áp lực trong năm 2008 nhưng đã tuyên bố là không rời bỏ hợp đồng khai thác với Việt Nam).»

Ông Phạm Quang Tuấn chỉ nhắc đến «điểm sai quan trọng» là trường hợp Exxon-Mobil mà bỏ qua điểm đúng quan trọng khác là việc BP cuốn gói.

Nhưng quả thật là ExxonMobil không rút lui hay họ tuyên bố làm cứng để giữ thể diện? Thực tế hôm nay là họ đã không còn bất kỳ hoạt động nào tại Tu Chính – Vũng Mây. BP trước khi hủy bỏ hợp đồng trong tuần qua cũng ngưng khảo cứu như thế hồi tháng 6 năm 2007. Ông PQ Tuấn viết như để phản công, nhưng thâm tâm là tự an ủi mình, dầu sao cũng còn một tia hy vọng. Nhưng hy vọng khi nào sẽ trở thành hiện thực? Ngồi chờ nhà nước CSVN? Chờ họ là chờ ngày ExxonMobil tuyên bố hủy bỏ hợp đồng.

5.3. Về vấn đề vùng nước giữa quần đảo,  ông Phạm Quang Tuấn viết:

 «Trương Nhân Tuấn còn viết rằng ‘nước nào có chủ quyền ở [Trường Sa] (và Hoàng Sa) đương nhiên chiếm lĩnh cả Biển Đông, vì biển giữa quần đảo được coi là nội hải’. Hoàn toàn sai, 100%! Thực ra, điều khoản ‘nội hải’ này của UNCLOS chỉ áp dụng cho các quốc gia quần đảo (archipelagic states) như Philippines, Indonesia, chứ không áp dụng cho những quần đảo không phải là quốc gia, như Trường Sa. Tôi cho rằng đây là một sự cố ý ngụy biện chứ không phải là không biết, vì ngay sau đó thì Trương Nhân Tuấn đã viết nguyên si thành ngữ ‘quốc gia quần đảo’ trong UNCLOS: ‘Theo Luật Biển 1982: Quốc gia quần đảo có chủ quyền với vùng nước, vùng trời và vùng đáy và lòng đất tương ứng cũng như tài nguyên ở đó’. Trương Nhân Tuấn đã đưa ra những lý lẽ ngụy biện, ‘luật rừng’ mà Trung Quốc dùng để bảo vệ lưỡi bò của mình, và bảo đó là luật biển quốc tế!»

Thực ra ông Phạm Quang Tuấn phê phán như thế mới là sai 100%, vì ông không nắm vững các điều cơ bản của Luật Biển.

Theo định nghĩa của Luật Biển 1982, vùng nước quần đảo được xác định như sau: Vùng nước quần đảo là vùng nước nằm phía bên trong của đường cơ sở quần đảo. Vùng nước này không phải là nội thủy nhưng quốc gia quần đảo có chủ quyền với vùng nước, vùng trời và vùng đáy và lòng đất tương ứng cũng như tài nguyên ở đó.

(Xem http://tuanvietnam.net/vn/nghexemdoc/sachhaynendoc/6399/index.aspx)

Như vậy, vùng nước quần đảo có quy chế pháp lý gần giống với nội thủy, chỉ trừ quy chế qua lại không gây hại.

Như thế khi tôi nói nước nào làm chủ HS và TS là làm chủ cả Biển Đông sai hay sao?

Mặt khác, tôi viết nguyên văn như sau: «vì biển giữa quần đảo được xem gần như là nội hải». Tôi viết «gần» như nội hải chứ không hề viết là «nội hải» như ông Phạm Quang Tuấn gán vào cho tôi.

Tôi thấy ở đây ông Phạm Quang Tuấn đã phạm một điều rất cấm kỵ của học thuật, là phê bình đến mức phỉ báng người khác trên những bằng chứng do mình bịa ra.

5.4 Về các Atlas, ông Phạm Quang Tuấn viết: «Còn nhiều chi tiết sai bậy hay thổi phồng khác, như: ‘Hầu hết các Atlas nước ngoài đều ghi nhận công hàm năm 1958 của ông Phạm Văn Đồng đã công nhận HS và TS thuộc chủ quyền của Tàu’. Atlas thường đâu có ghi nhận những công hàm như vậy?»

Ông Phạm Quang Tuấn cho tôi viết «sai bậy». Ông viết: «Atlas thường đâu có ghi nhận những công hàm như vậy».

Theo tôi đây mới là cái sai bậy của người nghiên cứu khoa học. Ông Phạm Quang Tuấn đã không đi kiểm chứng, tìm và đưa một vài trường hợp các Atlas năm 2008 của các nước lớn không có ghi nhận như vậy để phản biện, sau đó lên tiếng phê bình.

Đây là một lối làm việc nguy hiểm, trước hết không kiểm chứng dữ kiện, sau là phản đối trên cảm tính chứ không dựa trên các nguồn dữ kiện khác, phản khoa học.

Tôi thì nhờ kiểm chứng tôi mới biết ông Huy đã đưa bằng chứng sai trong bài «Chủ quyền Tu Chính -Vũng Mây».

Cá nhân tôi thỉnh thoảng đi các thư viện, các văn khố nước Pháp để làm nghiên cứu. Tôi đọc và ghi nhớ, sau đó ghi lại một vài dữ kiện, khi có dịp thì nói ra.

Ông Tuấn không tin là quyền của ông nhưng ông không được quyền phỉ báng người khác là sai, bậy. Ở đây tôi không có nhu cầu phải làm photo những trang Atlas có ghi nhận công hàm của ông Đồng để chứng minh mình đúng hay sai. Tôi chỉ đưa tên Atlas quan trọng, nên ghi nhớ, trang số mấy, năm nào, nhà xuất bản là đủ.

6. Cuối cùng, tôi chỉ muốn khẳng định lại ý kiến của tôi là: Phải giải quyết vấn đề tranh chấp bằng các phương tiện hòa bình, dựa trên pháp lý và ngoại giao. Nhưng không thể giải quyết vấn đề Biển Đông theo lối để qua một bên tranh chấp chủ quyền HS và TS như ý kiến của ông Mark Valencia mà ông Huy có «mượn» lại. Giải quyết theo lối này Việt Nam hoàn toàn bất lợi.

Về việc đối xử giữa tôi và các học giả nghiên cứu Việt Nam, tôi chưa hề có một thái độ khiếm nhã nào đối với các vị đó. Tất cả hành vi của bất kỳ người nào đem lại ích lợi cho đất nước tôi đều mang ơn. Tuy nhiên, lối phê bình của tôi trong bài vừa qua, thực ra có một mục đích khác, hy vọng sẽ khai thông một vấn đề của Việt Nam mà từ lâu nay bế tắc.

Trường hợp với ông Dương Danh Huy là một ngoại lệ. Tôi thấy ông này thiếu sự trong sáng cần có về học thuật của một nhà nghiên cứu chân chính. Về chủ trương, quan điểm, mỗi người có thể khác nhau. Tôi không chia sẻ chủ trương của ông Huy về Biển Đông, nhưng không hề có thù ghét cá nhân do việc này.

Về thái độ phi khoa học và phỉ báng người khác một cách hồ đồ của ông Phạm Quang Tuấn trong bài này, tôi cũng cho là ông viết bài trong một trạng thái không bình tĩnh, tôi không chấp.

© 2009 Trương Nhân Tuấn

© 2009 talawas blog

Bình luận

11 Comments (bài “Góp ý cùng ông Phạm Quang Tuấn về vấn đề ông Dương Danh Huy và giải pháp Biển Đông”)

 1. […] pháp, nhưng giải pháp nào cũng có lợi cho Phi, vì ông ta là người Phi.” (http://www.talawas.org/?p=1944) “ông Huy nhiễm phải «bùa» Mark Valencia, dọn sân cho Phi Luật Tân vào […]

 2. Hoà Nguyễn viết:

  Tôi nghĩ UNCLOS nên được hiều sao có lợi (nhiều nhất) cho người VN khi đó là một văn bản nhiều khi không sáng tò về định nghĩa, về quy định… Nhiều nước đã suy diễn UNCLOS từ quyền lợi riêng, thí dụ cái “lưỡi bò” Trung quốc phần lớn là vùng “nội thủy” nằm giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà TQ cho là của họ. Phi đặt đường cơ sở trên các đảo nhỏ ngoài rìa và từ đó tính EEZ rộng ra 200 hải lý thành luật mới. Nếu nay cho là theo đúng UNCLOS quy định về nội thủy thì chỉ có Phi là nưóc hải đảo có được nội thủy bên trong quần đảo TS, cón TQ và VN chỉ có vài dặm nước biển bao quanh các đảo hiện chiếm, dù gì không thể ra quá 12 hải lý. Quan điểm trên đi đến lý luận là trong trường hợp phải mất TS chúng ta không bị mất nhiều,còn giữ được TS cũng không lợi lắm. Nhưng chắc ý tưởng này còn xa lạ với nhiều người VN.
  Chì e TQ hoặc Phi sẽ đặt các đảo nhỏ của họ ở TS lên đường cơ sở, mở EEZ ra 200 HL về hướng VN,lúc đó sẽ lấn hay sát thềm lục địa VN đang khai thác. Cho nên VN không thể mất TS.

 3. duongdanhhuy viết:

  @Bác Hoà Nguyễn

  Có khi luật VN không phù hợp với công ước QT. Đoạn bác dẫn là một trường hợp đó:

  “Theo Tuyên bố 77, nội thủy của nước CHXHCN Việt Nam bao gồm:
  …Vùng biển nằm ở phía trong đường cơ sở của các đảo, quần đảo của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam…”

  Theo UNCLOS, các quần đảo HS, TS không hội tụ đủ các điều kiện cho đường cơ sở thẳng bao quanh quần đảo.

  Trên phương diện thực tế, nếu VN tuyên bố đường cơ sở thẳng cụ thể (thay vì chỉ nguyên tắc) chung quanh HS, TS thì ngay cả Mỹ cũng sẽ phản đối.

 4. dahieu viết:

  Cái lối giải quyết HS&TS theo lối ông TNT là xóa bỏ ĐCSVN rồi dựng một Việt Nam mới để “ăn thua đủ” cho việc giải quyết HS&TS thì theo tôi, kẻ trong nhóm “chống cộng đến chiều”, cũng thấy khó mà khả thi trong thời gian ngắn (họa chăng như sự sụp đổ của Liên xô vào thế kỷ trước), nên tôi thiên về giải pháp của ông DDH hơn.
  Dự luật mới ký của Philippines cũng không đòi TS là của Phi nhưng vùng EES của Phi thì bao phủ đến quần đảo này, trong khi TQ thì có bản đồ “lưỡi bò” muốn ăn trọn biển Đông. Tuy nhiên tin của BBC cho thấy VN phản đối cả hai (TQ và Phi), nhưng không đưa ra bản đồ của mình để xác định vùng biển VN mà ngày hết hạn thì chỉ còn hơn tháng nữa (13-5-2009).
  Vậy thì ông NN Việt Nam đang có giải pháp gì của mình về HS&TS hay chỉ có biết “họp báo” phản đối bất cứ quốc gia nào trong vùng khi họ xác định vùng biển của họ ở biển Đông? Xin quý vị thức gỉa trên talawas nếu có thể xin một bài viết giải thích cho người dân đen này thì cám ơn lắm lắm.

 5. Hoà Nguyễn viết:

  Tôi thấy hai ông Trương Nhân Tuấn và Dương Danh Huy nên xác định lại rõ định nghĩa về “nội thuỷ” và áp dụng riêng cho quần đảo ở Trường Sa. Dường như hai ông dẫn chứng từ hai nguồn khác nhau. Ông Huy như từ bản (dịch) UNCLOS tíếng Anh, và ông Tuấn dựa theo bài viết trên Tuần VietNam trong nước, với link có trong bài của ông,và tôi vào đọc, trích lại như sau:
  “Theo Tuyên bố 77, nội thủy của nước CHXHCN Việt Nam bao gồm:
  …Vùng biển nằm ở phía trong đường cơ sở của các đảo, quần đảo của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam…”
  Nội thuỷ theo ông Dương Danh Huy (và ông Phạm Quang Tuấn)dường như chỉ áp dụng cho phần Trường Sa thuộc Phi là nước quần đảo, chứ không áp dụng cho phần TS của nước VN hay TQ là nước nội địa (hay lục địa)?.
  Nhưng theo ông Trương Nhân Tuấn và nhà nước VN, nội thủy ở quần đảo TS của VN ít nhất bao gồm vùng nước nằm bên trong các đảo mà VN hiện chiếm giữ ?

 6. […] bài của ông Trương Nhân Tuấn khá dài và tranh luận rất nhiều điểm trong bài của tôi, nên tôi xin theo thứ […]

 7. Trần Lâm viết:

  Sau khi đòi hỏi nhà cầm quyền VN tiến hành một số cải cách sâu rộng để tạo nên một nước VN dân chủ có đủ tư cách “kế thừa di sản VNCH”, ông TNT viết tiếp: “Trên căn bản như thế Việt Nam đương nhiên có chủ quyền tại HS và TS, như VNCH, từ đó làm căn bản giải quyết các tranh chấp chủ quyền HS và TS bằng một trọng tài quốc tế, sau đó phân định hải phận Biển Đông với các nước khác.”

  Ông TNT tất nhiên thừa biết rằng đây không phải là một giải pháp khả thi, vì giải pháp này đòi hỏi ít nhất sự đồng thuận của cả VN lẫn TQ. Mà TQ sẽ không bao giờ chấp nhận giải pháp này. Vì nếu TQ chấp nhận một giải pháp do một vị trọng tài quốc tế đưa ra thì nó đã tự động chối bỏ những ưu thế quân sự mà nó đang có đối với các quốc gia như VN và Phi Luật Tân. Người TQ đang nắm HS trong tay, dại gì họ lại chịu đánh mất nó trong một phiên toà mà họ sẽ (hoặc có thể) thua?

  Hình như toàn bộ lý luận của ông TNT được xây dựng trên tiền đề này: “TQ có quá nhiều yếu điểm để có thể sụp đổ một cách bất ngờ.”

 8. duongdanhhuy viết:

  Theo bài của Clive Symmons đăng bởi International Boundary Research Unit thì Anh rút lại tất cả đòi hỏi EEZ, thềm lục địa cho Rockall. Thềm lục địa được tính từ các đảo khác của Scotland, không tính Rockall.

  Khi Anh còn đòi hỏi EEZ cho Rockall thì cả 3 nước kế cận (Ireland, Iceland, Denmark) đều phản đối.

  Vậy tỷ lệ “không chấp nhận”/”chấp nhận” Rockall có EEZ & TLD trước 1997 là 3:1, sau 1997 là 4:0.

  Như vậy thì Rockall, cả trước và sau 1997, là dẫn chứng cho tập quán ngoại giao nào?

  Theo UNCLOS, chỉ có các quốc gia quần đảo mới được hưởng quy chế “vùng nước quần đảo”. VN và TQ không phải là quốc gia quần đảo.

  Giả sử VN có được cho là quốc gia quần đảo đi nữa thì HS, TS cũng không được hưởng quy chế “vùng nước quần đảo” vì tỷ lệ đất/biển của 2 quần đảo này dưới 1:9.

  VN đã phê chuẩn UNCLOS thì hoàn toàn không có chuyện vùng “nước quần đảo” cho HS hay TS.

 9. duongdanhhuy viết:

  Chán ông Huy này thật. Nhiễm bùa Phi, dọn sân cho Phi, dọn sân cho NN cúng HSTS cho TQ. Chắc kế tới ông ấy sẽ dọn nhà cúng Malaysia, Brunei và Campuchia.

  Về giải pháp tôi cổ động:

  1. Nó không bao gồm nhượng đảo HSTS nào cho nước nào hết.

  2. Nó không phải là giải pháp chia BD theo trung tuyến mà bác Trương Nhân Tuấn nói là giải pháp của Valencia.

  3. Giải pháp chia BD với các đảo HSTS không được hưởng EEZ được công bố trên tạp chí Oil & Gas Law and Taxation Review 1995. Tác giả không phải là Valencia.

  4. US Department of State cũng đã công bố bản đồ chia Biển Đông với giả thuyết các đảo HSTS không được hưởng EEZ trễ nhất là năm 1996. International Boundary Research Unit đăng lại năm 1996.

  5. Sách “Sharing the Resources of The South China Sea” của Valencia với bản đồ chia BD theo trung tuyến xuất bản năm 1997.

  Giải pháp tôi cổ động không phải là giải pháp 5, không phải của Valencia hay của người Phi. Nó dựa trên 3 và 4 (có trước 5). Tôi cũng chẳng bao giờ nói là nó là của tôi.

 10. Hà Minh viết:

  Cảm ơn ông Trương Nhân Tuấn, một bài phản biện rất sắc sảo, nhiều tính học thuật. Độc giả như tôi mong muốn nghe những phản biện mạnh mẽ từ phía TS Dương Danh Huy và ông Phạm Quang Tuấn.

 • talawas - Lời tạm biệt

  Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

 • Phản hồi mới nhất của độc giả

  talawas blog: Cảm ơn tất cả! Tạm biệt và mong ngày ...
  Trung Thứ: Trích: „Ngoài ra, việc duy trì nhóm khởi...
  Hà Sĩ Phu: LỜI TẠM BIỆT: Buông lơi “một...
  Phùng Tường Vân: Dục Biệt Nhung Dục (Trung Đường) có ...
  Hoài Phi: Chỉ còn vài phút thôi là talawas chính th...
  Hà Sĩ Phu: @ixij Bạn ixij đã gõ đúng chỗ tôi c...
  P: Kính gửi hai bác Lê Anh Dũng và Trung Thứ...
  Hoangnguyen: Không biết những dòng chữ này còn kịp ...
  Trần Quốc Việt: Dear Talawas, Thank you! You're gone now but I ...
  Nguyễn Ước: Xin lỗi. Tôi hơi bị nhớ lầm vài chữ t...
  Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Thời giờ cũng đ...
  Trần Quốc Việt: Hành trang rời Talawas: Live Not By Lies ...
  Hoà Nguyễn: Qua bức thư hết sức nhã nhặn, lịch s...
  Trần Việt: Ôi, nếu được như bác Hữu Tình hình du...
  ixij: Không được tham gia trả lời 3 câu hỏi ...
  Lâm Hoàng Mạnh: Đốt Lò Hương Cũ. Mượn thơ của Th...
  P: Cũng xin góp thêm một bài mới biết :D ...
  Lê Tuấn Huy: Xin gửi anh VQU, TV và những người quan t...
  Khiêm: Cảm ơn nhà văn Võ Thị Hảo đã thực hi...
  Phùng Công Tử: Bị bắt cũng đáng! Vào blog của CoigaiDoL...
  Phùng Công Tử: Nô lệ của văn hóa Trung Quốc: Đi hỏ...
  classicalmood: Bài viết có một số điểm tích cực nh...
  Thanh Nguyễn: Đọc những con số thống kê trong bài vi...
  Phùng Tường Vân: Vĩ Thanh tiễn chị Hoài Thế sự mang ...
  Tiêu Kiến Xương: ĐBA mượn lời ông bác nông dân: "Nói gì...
  dodung: "Sóng lớp phế hưng coi đã rộn......
  Camillia Ngo: Chín năm, một quãng đường dài, Bóng ng...
  Camillia Ngo: Một dân tộc u mê, hèn kém tột độ mớ...
  Thai Huu Tinh: Thưa các bác Trần Việt, Quốc Uy, Tuấn H...
  Phùng Tường Vân: " Thứ nhất, nói mọi thứ đều thối ná...
  Nguyễn Ước: Tôi không vào được Phản hồi bên bài C...
  Tôn Văn: Tiếp theo „Lời tạm biệt“ Câu hỏi...
  Trần Việt: Công bằng mà nói một cách ngắn gọn, Gs...
  Phùng Công Tử: Và gần đây tôi cảm thấy hơi phiền hơ...
  Bùi Xuân Bách: Việc talawas ngừng hoạt động tuy có là ...
  Nguyễn Chính: Gửi chị Phạm Thị Hoài và Ban Biên tập...
  Lê Tuấn Huy: Việc cảnh giác, tôi đã nói đến. Tôi t...
  vuquocuy: - Tác giả Lê Tuấn Huy đã phát hiện rấ...
  Hạnh Đào: Hơn tuần nay, tôi ngần ngại không muốn ...
  classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
  Lê Anh Dũng: Bravo ý tưởng tuyệt vời của Arthur, ...
  Thanh Nguyễn: Chào chị Hoài, Cảm ơn tâm huyết và nh...
  Thanh Nguyễn: Cảm ơn ý kiến của anh Hoàng Ngọc Tuấn...
  Hà Minh: Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, (al...
  P: Xin có lời cảm ơn gửi đến những ngư...
  Nguyễn Đình Đăng: Tôi lợi dụng chính phản hồi của mình ...
  Arthur: Có nên đề nghi BBT Talawas chơi/hát lại b...
  Phùng Tường Vân: Tôi xin kể thêm truyện này, nghe cũng lâu...
  Hà Sĩ Phu: @ Nam Dao Đây là bài “bình thơ chơi” v...
  Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Cám ơn bác về nhã...
  Trần Việt: Đồng ý với ông Lê Tuấn Huy. Tuy chỉ c...
  Trầm Kha: CÓ THẾ CHỨ! THẾ MỚI 'TIỀN VỆ' CHỨ!...
  Phùng Tường Vân: Hết xảy ! (http://www.talawas.org/?p=26665#co...
  Hoàng Ngọc-Tuấn: Xin thông báo cùng quý vị: Để tiếp n...
  Dương Danh Huy: Cảm ơn bác Phùng Tường Vân và Lâm Hòan...
  Phùng Tường Vân: Đôi lời thưa thêm với bác D.D.Huy, Xin...
  chuha: Mỗi người có một "gu" ăn phở. Riêng t...
  Trương Đức: "Chị Hoài ơi, chị Hoài ơi Niết Bàn nà...
  Phùng Tường Vân: Thưa Bác Dương Danh Huy Xin vội vã trìn...
  Dương Danh Huy: À, có điều tôi muốn nhắc các bác: K...
  hlevan: “Le coeur a ses raisons que la raison ignore” ...
  Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Lâm Hòang Mạnh &...
  Phùng Tường Vân: CẨN BẠCH Nhận biết được giới hạ...
  Le Van Hung: Thử lướt qua các trang web Việt Nam, chún...
  Đinh Minh Đạo: Tin TALAWS sẽ ngừng hoạt động làm tôi n...
  Lê Quốc Trinh: Cám ơn tác giả Phạm Hồng Sơn, Nếu c...
  Le Van Hung: "Giáo dục, giáo dục và giáo dục (có l...
  classicalmood: Vậy thì quyết định đóng cửa Talawas, n...
  VanLang: "Merda d’artista" vẫn đang được trưng b...
  Khiêm: Bác Phùng, Một người quen cho biết xếp...
  Nguyễn Đăng Thường: Đập phá & xây dựng “Đạp đổ t...
  Tonnguyen147: Bác Phùng Tường Vân, Người ta không ...
  Hoà Nguyễn: Hôm nay có tin đại biểu Quốc hội Việt...
  Hoà Nguyễn: Báo Người Việt hôm nay đăng toàn văn l...
  Trung Nu Hoang: @ Tạm Biệt talawas. Với lòng quý mến ...
  Tonnguyen147: Bác Trung Thứ và các bác ơi, Chủ Nh...
  VanLang: Đầu thập niên 90 Việt Nam lạm phát phi ...
  Nam Dao: Trình với cả làng Thể ý Trưng Nữ Ho...
  Lâm Hoàng Mạnh: Nâng cốc, cụng ly ... hết váng đầu Nh...
  Hoà Nguyễn: Cứ tưởng nếu khách ngồi bàn chuyện ho...
  Nam Dao: Anh thân mến Quí trọng những việc an...
  Thanh Nguyễn: Talawas trước giờ lâm chung mà vẫn đau ...
  Phùng Tường Vân: Chiếc Cân Thủy Ngân ..."Cứ xét theo ...
  Trung Nu Hoang: Nếu nhà văn Phạm Thị Hoài và BBT Talawas...
  Bắc Phong: bác bị váng đầu thèm uống rượu cứ ...
  Lê Thị Thấm Vân: Ngân trong "là con người", một trích đo...
  classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
  Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Tôi xin chia sẻ thê...
  Canuck: Bác Nguyễn Phong, Tui thấy đây là vấn...
  Nguyễn Đình Đăng: Bravo! Như một minh hoạ cho bài này mờ...
  Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Tôi đã set up hai...
  Phùng Tường Vân: @Nguyên Phong (http://www.talawas.org/?p=26665#c...
  Nguyễn Phong: Tôi thấy các bác hơi lạc quan và ảo tư...
  Thuận: Chỉ còn ít giờ nữa, Talawas sẽ đóng c...
  Trương Đức: "Nửa ấy… “nói chung là”: nửa dưới...
  Trầm Kha: talawas ơi! oan ức quá! Oan ức quá! Em ...
  Canuck: Tui cám ơn Ban Chủ Nhiệm, Ban Biên Tập Ta...
  Trầm Kha: bác vạch lẹ quá! em há hốc hà lá nho ...
  Trầm Kha: thường thì bác Thường siết... hết bế...
  pham duc le: Tôi đồng ý với bạn Nguyễn Phong, nhưng...
  booksreader: Au plaisir de vous revoir, "một mô hình hoạt...
  Bach Phat Gia: Tôi là độc giả của talawas đã mấy nă...
  Lề Trái: Trong việc tẩm bổ chỉ xin Gia Cát Dự đ...
  Lê Anh Dũng: Thưa bác Trầm Kha, bác Đào Nguyên, Xin ...
  Lê Thượng: Nói rằng "So với thảm họa môi trường ...
  Anh Dũng: @1mitee: 1. Muốn SỐNG tới mức "cụ" nh...
  Đào Nguyên: @ Anh Dũng "...phải nghe lời cái dạ dày,...
  Trầm Kha: “Khi cầm cuốn Kinh thánh, tôi đọc với...
  Đào Nguyên: @ bác Nguyễn Phong Tôi đồng thanh tương ...
  Hoà Nguyễn: Sau chuỗi cười khá thoải mái do ông Gia ...
  1mitee: @Anh Dũng "Cả ông Marx, ông Hồ Chí Minh,...
  Bùi Văn Phú: Bạn Trung Nu Hoang ơi, Bạn có khả năng...
  Thái Hữu Tình: Bài vừa mới ra lò, mấy anh (cả mấy ch...
  Canuck: Trong đời tui, có 3 lần / hoàn cảnh xảy...
  Phùng Tường Vân: Lời đề nghị khẩn khoản của tôi Nh...
  Thái Hữu Tình: 1/ Bài nghiên cứu này của ông MTL càng ch...
  Nguyễn Phong: Thực ra ở hải ngoại hiện nay thì có m...
  Anh Dũng: @Đào Nguyên: 1. Cái bạc triệu (VNĐ) c...
  Dương Danh Huy: Bác Hòa Trước hết tôi cảm ơn về l...
  Louis: Trong phút giây chia tay người tình ảo, b...
  Đào Nguyên: Từ lâu ngưỡng mộ bác, biết bác thích ...
  Trầm Kha: Ha ha ha! Bác Trương Đức ơi, Bác "đả t...
  Lê Quốc Trinh: LÊ QUỐC TRINH - LỜI GIÃ BIỆT Thân m...
  vantruong: Thôi thì trước khi giải tán tụ tập tal...
  Đào Nguyên: @Anh Dũng "... - Không có đủ sản phẩm ...
  VietSoul:21: Tôi không nghĩ tài chánh là vấn đề (ch...
  Hoàng Trường Sa: Talawas ơi Ta giã biệt em Như giã từ cu...
  Hoàng Trường Sa: Bauxite Việt Nam: hãy cứu ngay chữ tín! (...
  Anh Dũng: @Đào Nguyên: Thực ra Marx có nói, nói n...
  Lâm Hoàng Mạnh: Chỉ còn vài 28 giờ, Ta Là... Gì sẽ ngh...
  Le Van Hung: Kính thưa các Anh Chị, Từ trước đế...
  Phùng Tường Vân: Bi giờ sắp đến giờ lâm biệt Xin Gia T...
  Hoàng Trường Sa: EM ĐI RỒI Em đã đi rồi thế cũng xong...
  Nguyễn Đăng Thường: Chia tay phút này ai không thấy buồn? Nh...
  Trung Nu Hoang: Tôi cũng có nghe kể chuyện một "học gi...
  peihoh: Tôi không được hỏi ba câu hỏi của tal...
  peihoh: Anh Lại Văn Sâm ơi! Dịch giùm câu này: "...
  Đào Nguyên: @ Anh Dũng Mác nói nhiều về lợi nhuận,...
  Hoà Nguyễn: Ông Huy viết : Điều tôi nói hoàn toàn kh...
  Trương Đức: Đọc cái câu này: "2030: định mệnh đã ...
  Đào Nguyên: Tôi cũng có đọc những câu chuyện với ...
  Camillia Ngo: Nguyễn Khoa Thái-Anh nói "Vũ Huy Quang là m...
  Dương Danh Huy: Bác Hoà Tôi cũng thấy thú vị khi đọ...
  Thanh Nguyễn: Giữa cái lúc "dầu sôi lửa bỏng" thế n...
  Thanh Nguyễn: Nếu vì lý do tài chính mà talawas đóng c...
  Thanh Nguyễn: Oh, Thank you Trầm Hương! We all have our h...
  Hà Minh: Một truyện ngắn quá hay, cảm ơn tác gi...
  Nguyễn Việt Thanh: Trên Talawas bộ cũ, có lần nhà văn Phạm...
  Anh Dũng: Ông Đào Nguyên nói đến "duy lợi". Nhưng...
  Hoàng Trường Sa: BRING ME HAPPINESS Đừng đi Đừng đi Đ...
  Lê Anh Dũng: (tiếp) Nhưng chính nhờ Tin Lành VN như...
  Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Trong cảnh talawas ch...
  Đào Nguyên: Lời ông Vũ Huy Quang làm tôi nhớ tới l...
  Đào Nguyên: @ Nguyễn Khoa Thái Anh Trước khi chiéc thu...
  Trương Nhân Tuấn: Trích : « Người Việt hải ngoại vẫn th...
  Hoàng Trường Sa: Bô xít Việt Nam : Truyền thông Mỹ sắp n...
  khonglaai: Không ngờ anh Bách còn giỏi cả tiến...
  khonglaai: Nếu có giải thưởng talacu thì tôi ti...
  Phùng Tường Vân: Chúc nhau chân cứng đá mềm Chúc nhau an ...
  khonglaai: “Khi nói chuyện với mình họ chỉ nhìn ...