trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
23.4.2008
Trần Văn Tích

Bài viết của ông Hà Sĩ Phu “Tổ quốc trước cơn liệt-khùng nhân cách“ là một bệnh án xuất sắc. Theo bác sĩ Hà Sĩ Phu, nguyên nhân bệnh lý là sự xéo qua nhân cách. Cơ chế bệnh lý là những năm dài đấu tranh với nhau quá ác liệt. Hậu quả bệnh lý là dễ làm mồi cho xâm lược. Chẩn đoán bệnh lý là hai bệnh, bệnh liệt và bệnh khùng. Thiết tưởng chẳng thể nào biện chứng và định bệnh chính xác, khoa học hơn.

Rất tiếc bệnh án thiếu phần minh định tác nhân gây bệnh (vi trùng nào, độc chất nào đã xéo qua nhân cách) và phần biện pháp trị liệu (trụ sinh nào, hoá dược nào diệt được tác nhân gây bệnh). Hoặc giả chỉ có liệu pháp hoà hợp hoà giải, giao lưu hội nhập? Chữa bệnh phải chữa tận gốc. Cứ bôi dầu cù là làm sao trị được ung thư với di căn đa dạng, đa diện? Hoặc giả chỉ còn chờ biến chứng hết thuốc chữa: khùng hoá thành…điên và liệt chuyển thành…bại?

Westpreußenstr., 22.04.08