© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tủ sách talawas
20.2.2008
Samuel Beckett
Trong khi chờ Godot
Mai Vi Phúc dịch
 1   2   3   4   5   6 
 
- Nội dung đáng tiếc không được tìm thấy -
Nguồn: Trong khi chờ Godot, nguyên tác En Attendant Godot của Samuel Beckett. Bản Việt ngữ của Mai Vi Phúc, ấn phẩm thứ 10 của nhà xuất bản Ká»· Nguyên - 1969. Trong tủ sách Tác phẩm và tác giả Ä‘oạt giải văn chÆ°Æ¡ng. Bìa và kỹ thuật do Nguyá»…n Bôm và Nguyá»…n VÆ°Æ¡ng thá»±c hiện. Ngoài những bản trên giấy vân thường là 9 bản đặc biệt trên giấy Croquis đánh số MVPI, NVĐ2, NV3, NB4, DNT5, LTHD6, NVS7, NNN8, BH9. Bản Ä‘iện tá»­ do talawas thá»±c hiện.