trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Tư tưởng
Lịch sử
  1 - 20 / 227 bài
  1 - 20 / 227 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tư tưởngLịch sử
21.4.2008
Milton E. Osborne
Trương Vĩnh Ký và Phan Thanh Giản: Vấn đề của việc diễn giải mang tính Dân tộc chủ nghĩa lịch sử Việt Nam thế kỷ 19
Trần Hải Yến dịch
 
Nguồn: “Truong Vinh Ky and Phan Thanh Gian: The Problem of a Nationalist Interpretation of 19th Century Vietnamese History”, Journal of Asian Studies 30:1, November, 1970.