trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z


28.10.2008
Phạm Quang Tuấn

Nguyên tắc?

Người Việt mình thường bị chê là sống kém nguyên tắc, suy nghĩ không có hệ thống, hành động đại khái. Để vượt lên trên bản sắc dân tộc không đẹp đẽ đó, một số người Việt lại quan niệm là nguyên tắc phải được coi là tuyệt đối, không hành động nào được ra ngoài nguyên tắc. Nguyên tắc trở thành đối tượng để tôn thờ như người ta tôn thờ một người yêu mới.

Tuy nhiên, nếu các nguyên tắc mà đụng độ nhau thì sao? Đó là trường hợp lá thư của Hoàng Ngọc-Tuấn trả lời bài của Tôn Thất Quỳnh Du. Tôn Thất Quỳnh Du đã đưa ra những cáo buộc hết sức trầm trọng tới cá nhân và danh dự nghề nghiệp của Hoàng Ngọc-Tuấn, và do đó, nguyên tắc công bằng căn bản của nhân loại là thư trả lời của Hoàng Ngọc-Tuấn phải được đăng trên talawas. Tuy nhiên, talawas dựa vào nguyên tắc "bài không được đăng ở nơi nào trước" để không đăng bài của Hoàng Ngọc-Tuấn. Ta cũng có thể hiểu được là talawas muốn gìn giữ danh tiếng của mình, là nơi mà các bài vở xuất hiện trước hết. Tuy nhiên, bài của Hoàng Ngọc-Tuấn không phải là một bài tin tức, nghị luận thường lệ mà là để cải chính một số thông tin và cáo buộc sai lầm về chính mình. Lẽ công bằng tự nhiên (natural justice) đòi hỏi là người nào bị cáo buộc phải có cơ hội phân trần. Nguyên tắc công bằng và nguyên tắc không đăng lại bài, cái nào quan trọng hơn cho người đọc? Xin để cho mọi người đánh giá.

Thực ra, một tờ báo có nguyên tắc, trước khi đăng những gì có tính cách công kích vào cá nhân của một người, phải có những cố gắng tối thiểu để kiểm chứng với người đó trước. Dường như talawas không có nguyên tắc này.


talawas: Trong thông tin ngày 26.10.2008, chúng tôi đã nói về việc talawas không thể đăng lại ý kiến phản hồi của tác giả Hoàng Ngọc-Tuấn. Nay xin nói rõ thêm: Việc tác giả Hoàng Ngọc-Tuấn đã gửi ý kiến đến talawas, nhưng trước khi có hồi âm của talawas và trước khi talawas kịp lên mạng lần tiếp theo lại gửi ý kiến này để công bố trước trên một website khác đã đặt chúng tôi vào một tình huống khó xử. talawas không có trách nhiệm thông tin về bài đăng trên các website khác. Tuy nhiên, để độc giả vừa có thể theo dõi ý kiến phản hồi này, vừa không vi phạm nguyên tắc của toà soạn, chúng tôi đã áp dụng một giải pháp hoà hợp hai phía, bằng thông tin ngày 26.10.2008 nói trên, và bằng việc đặt dưới bài của tác giả Tôn Thất Quỳnh Du đường link dẫn vào ý kiến phản hồi của tác giả Hoàng Ngọc-Tuấn. Chúng tôi không cho rằng talawas đã không cung cấp cho tác giả Hoàng Ngọc-Tuấn cơ hội phản hồi. Sự cố này không do phía talawas gây ra.

Về bài viết của tác giả Tôn Thất Quỳnh Du: Những thông tin cần được kiểm chứng trong bài viết này đã được tác giả cung cấp trong 3 chú thích với các link kèm theo. Phần còn lại của bài viết là nhận định của tác giả về các thông tin này. Chúng tôi không can thiệp vào nhận định của tác giả và tác giả tự chịu trách nhiệm cho nhận định của mình.